Resultatrapporten som ble presentert fredag viser at DnB Nor fikk et resultat før skatt på 4,35 milliarder kroner andre kvartal i år. På samme tid i fjor var resultatet 1.146 millioner kroner.

Analytikerne forventet et resultat på 4,26 milliarder kroner.

- Dette kvartalet var preget av mye uro i de europeiske finansmarkedene. Våre kunder i Norge har stort sett gått klar av disse urolighetene, og vi opplever en kraftig reduksjon i nedskrivninger på utlån. Nå må vi kunne si at nedskrivningene har etablert seg på et nivå som er vesentlig lavere enn det vi opplevde i fjor, sier konsernsjef Rune Bjerke.

Reduserte nedskrivninger
Bjerke estimerte tidligere i år at nedskrivningene ville beløpe seg på 6,25 til 8 milliarder kroner. Nå forventer banksjefen at tallet er mellom 4 og 5 milliarder, som gir en betydelig bedring av resultatet.

- Vi er veldig fornøyde med at vi mer enn halverer nedskrivningene våre i forhold til tilsvarende periode i fjor. Det er positivt både for oss og for kundene våre. Norsk økonomi er fortsatt i en særstilling i Europa, noe vi også ser i DnB Nors reduserte nedskrivninger, sier Bjerke.

Økte inntekter, høyere kostnader
Inntektene har økt fra 8.347 til 10.538 millioner kroner på et år. Driftskostnadene ble imidlertid langt høyere enn forventet, og kom på 5.304 millioner kroner mot 4.891 millioner kroner i samme periode i fjor.

Analytikerne forventet at kostnadene skulle reduseres til 4.532 millioner kroner. Noe av årsaken til at analytikerne bommet var en høyere skattekostnad enn ventet.

Mindre tap og høyere utlån
DnB Nor sine totale tap ble på 878 millioner kroner, en drastisk nedgang fra andre kvartal i fjor da tapene tilsvarte 2,3 milliarder kroner. Analytikerne fryktet at tapene ville komme på 1,1 milliarder kroner, så også her overrasker DnB Nor positivt.

DnB Nors utlån økte med 7 milliarder kroner fra året før justert for valutaeffekter. Netto renteinntekter økte med 1,6 prosent fra andre kvartal i fjor.

Usikker fremtid
Tross knallresultatet fra andre kvartal tror Bjerke det vil være stor usikkerhet i finansmarkedet i tiden framover. Banksjefen tror imidlertid det vil bli vekst i DnB Nors viktigste markeder.

- Det vil fortsatt være store utfordringer i Europa, men vi tror vi vil se en god utvikling i de asiatiske markedene og også en forsiktig bedring i USA. Her hjemme ser vi en økende etterspørsel etter lån, både fra folk som skal kjøpe bolig, og fra våre største kunder, sier Bjerke.

Få bedre råd med Nettavisens tjenester:

Minstrøm:Bytt strømleverandør og spar tusener.

Minrente:Bytt bank og spar minst 5000 kroner i året.

Mittoppdrag:Få tilbud fra håndverkere.

(Tjenestene er gratis for Nettavisens lesere)