Gå til sidens hovedinnhold

Overskudd på 5 millioner ble 42 000

Da bydelsutvalget på Søndre Nordstrand like før jul behandlet 2007-budsjettet, lå det an til et overskudd i 2006 på omkring fem millioner kroner. Regnskapet nå viser at det har krympet til 42 000.

Søndre Nordstrand:Riktignok hadde BU problemer med å prioritere på budsjettmøtet, men det var fordi de hadde mer penger å bruke enn de har hatt på mange, mange år. Og i tillegg lå det altså an til at de skulle nyte godt av 5 millioner som prognosene viste for overskudd. Disse pengene var det flere av lokalpolitikerne som kunne tenke seg å legge direkte inn i budsjettet for 2007, men det ble heldigvis enighet om å ha en budsjettjustering utpå året.

Men det er jo forskjell på prognose og endelig regnskap, kommenterer bydelsdirektør Turid Glærum.

Nå er jo ikke dette et nytt fenomen i bydelen. Også tidligere år har BU reist spørsmål om hvorfor det har vært store sprik mellom prognose og regnskap. Bydelsadministrasjonen har da fått beskjed om å minne sine tjenestesteder om å rapportere i tide slik at man slipper overraskelses-regninger på tampen av året.

Forklaring

Bydelsdirektøren nevner noen punkter hvor forbruket har blitt større enn antatt. Det er bl.a. på barnevern med flere klienter som har dratt ekstra penger og likeledes sykehjemmet hvor det spesielt før jul var mye sykdom blant de ansatte og hvor det var behov for vikarer.

Regnskapet, årsberetning og årsstatistikker kommer opp i bydelsutvalgets møte 8. mars

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021