RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

Overvekt kan gi små barn

Foto: Shutterstock (Shutterstock)
Sist oppdatert:
- Er man i god fysisk form kan det kompensere for et par kilo ekstra, sier norsk lege.

(SIDE2:) Forskere ved Kings College i London har analysert materiale fra graviditetene til 385 overvektige førstegangsfødende kvinner, skriver BBC. Ifølge Telegraph er de 385 kvinnene både fra Storbritannia og Nederland.

Siste nytt fra Side2: Sjekk forsiden akkurat nå!

Forskningen viste at overvektige kvinner hadde høyere rate av svangerskapsforgiftning og prematurfødsler sammenlignet med kvinner som holdt seg innenfor anbefalt vektgrense.

Mange har et par kilo for mye, og det kommer ikke klart frem i forskningsrapporten hva som regnes for overvekt.

- Det er ikke noe klar «cut off» der faren begynner. Men når body mass indeks går over 27, så øker risikoene. Nyere data kan tyde på at er man i god fysisk form, kan det kompensere for et par kilo ekstra, sier seksjonsoverlege Tore Henriksen ved Fødeavdelingen på Rikshospitalet til Side2.

Lav fødselsvekt
Overvektige kvinner hadde nesten dobbelt så stor sjanse for å føde et barn med lav fødselsvekt, som veier under 2,5 kilo.

- Den store andelen av barn med lav fødselsvekt var spesielt overraskende ettersom overvekt som regel er forbundet med barn med høy fødselsvekt, sier forskningsleder professor Lucilla Poston ved Kings College Hospital and St. Thomas’s Hospital til BBC.

LAV FØDSELSVEKT: Er du overvektig og førstegangsfødende er risikoen større for at du får barn medlav fødselsvekt.
LAV FØDSELSVEKT: Er du overvektig og førstegangsfødende er risikoen større for at du får barn medlav fødselsvekt.

Seksjonsoverlege Henriksen er enig med Poston.

- Disse funnene bekrefter at overvekt og fedme gir økt risiko for overvektige nyfødte, det er kjent fra før. Det som ikke er så kjent er at overvekt og fedme også gir risiko for små barn. Det kan henge sammen med at overvektige oftere får høyt blodtrykk (som de viser) og dårlig morkakefunksjon, sier Henriksen.

Ved fødselen ble 18,8 prosent av barna klassifisert som å ha lav fødselsvekt. De veide under 2,5 kilo. Til sammenligning er kun ti prosent av babyer født av normalvektige kvinner lav fødselsvekt.

Professor Rolv Skjærven ved Folkehelseinstituttet mener Norge er annerledeslandet og at vi i langt fra har like alvorlige tall som i Storbritannia.

- Det generelle i dette passer også for norske data, men forekomstene passer ikke. Norge har mye lavere forekomst av fedme blant gravide kvinner, og vi har også vesentlig lavere andel barn som har lav fødselsvekt (<2500g) - i Norge cirka fem prosent. Relasjonen mellom fedme og lav vekt er heller ikke så sterk i Norge som det de britiske tallene finner. Relasjonen mellom fedme og høy vekt er velkjent, og den er en vesentlig årsak til at vi lenge har hatt mange tunge barn i Norge. Trenden i Norge er imidlertid på retur, i hvert fall når det gjelder forekomst av tunge barn, for eksempel over 4500 gram eller over fem kilo - det er også mulig at fedme blant gravide kvinner er svakt på retur, men det er mer usikkert, sier han.

Britiske eksperter mener dette er et stort resultat for alle føde- og barselavdelinger i Storbritannia. Forskerne, som rapporterer funnene sine i American Journal of Obstetrics and Gynaecology, tok også blodprøver av 208 av kvinnene for videre analyser.

Babyer som ble ansett for å ha en høy fødselsvekt utgjør 13,4 prosent av de som ble født av kvinnene i studien, men til sammenligning har ti prosent av barn født av normalvektige mødre høy fødselsvekt.

- Denne forskningen fant en økt forekomst av store barn i overvekt og fedme gruppen, med 13,4 prosent mot forventet ti prosent. Men de har ikke med gruppen med BMI mellom 27 og 30, og der er det også økt forekomst av høy fødselsvekt sammenlignet med de under 27, sier Henriksen.

Føder for tidlig
Prematurfødsler var også nesten det dobbelte av gjennomsnittet i Storbritannia med 11,9 prosent.

Hvorfor kan overvekt føre til prematurfødsler og barn med lav fødselsvekt?

- Sannsynligvis mest på grunn av svikt i morkaken. Det skyldes muligens også at den del overvektige rett og slett spiser så ensidig kost - «bare kalorier» - slik at de ikke får nok av enkelte næringsstoffer, sier seksjonsoverlege Henriksen.

Poston mener man må ta ekstra hensyn til overvektige førstegangsfødende.

- Vi må nå begynne å ta hensyn til førstegangsfødende som et ekstra problem i overvektige, gravide kvinner, som vi allerede vet er mer utsatt enn slanke kvinner til å ha et komplisert svangerskap, sier Poston.

FØDER FOR TIDLIG: Overvektige førstegangsfødende har også økt risiko for prematurfødsel.
FØDER FOR TIDLIG: Overvektige førstegangsfødende har også økt risiko for prematurfødsel.

Skjærven mener også at overvektige gravide har mer kompliserte fødsler enn normalvektige.

- Spesielt preeklampsi og diabetes og altså dødfødsel, lav vekt, høy vekt, for tidlig fødsel (preterm) - det meste, understreker professoren.

Å få prematurbarn og barn med lav fødselsvekt er ikke bare uproblematisk.

- Det avhenger av hvor tidlig født barnet er og hvor lav fødselsvekten er. Er de født før 33-34 uker er det økt risiko for pusteproblemer i begynnelsen, hjerneskader og infeksjoner. Etter 34 uker er problemene mindre. Nå var de fleste av de små premature barna født i de siste ukene av svangerskapet i denne studien, sier Henriksen.

I verste fall kan barnet dø.

- Barn født preterm og barn med lav vekt har mye større risiko for å dø intrauterint, men også etter fødselen, første leveår, men og senere, sier Skjærven.

I Norge er seks til syv prosent av antall fødsler prematurfødsler. Det vil si barn som er født før 37 svangerskapsuker.

Professor Poston forteller at de ikke vet hvorfor overvektige gravide kvinner forårsaker disse problemene, men at de tror at insulin resistans kan være problemet. Insulin resistans er når normale mengder insulin ikke kan bryte ned sukkeret i kostholdet helt.

- Normale graviditeter medfører en mild form for insulin resistans og vi vet at overvektige blir mer motstandsdyktige mot insulin og at det fremmer diabetes, svangerskapsforgiftning, unormalt store barn eller større babyer, sier Poston.

Oftere svangerskapsforgiftning
I tillegg er også hyppigheten av svangerskapsforgiftning høyere, med 11,7 prosent av overvektige førstegangsfødende som utvikler dette, mot seks prosent overvektige kvinner med én eller flere tidligere svangerskap og to prosent av normalvektige kvinner.

- Overvekt er en betydelig risiko for høyt blodtrykk og svangerskapsforgiftning i svangerskapet, sier Henriksen.

Skjærven mener også at fedme er en medvirkende årsak til svangerskapsforgiftning.

- Fedme henger sammen med preeklampsi (svangerskapsforgiftning) og med diabetes. Vi har i tidligere studier vist at preeklampsi er relatert til store barn og til små, vekstretarderte barn, sier professoren.

Skjærven mener det er velkjent at førstegangsfødende har en vesentlig høyere forekomst av svangerskapsforgiftning enn senere fødende.

- I Norge får nå seks prosent av de gravide preeklampsi som førstegangsfødende, men i underkant av tre prosent blant senerefødende. Vi har lenge sett en stigende forekomst, sier professoren.

ØKT RISIKO: Overvektige førstegangsfødende har også økt risiko for svangerskapsforgiftning.
ØKT RISIKO: Overvektige førstegangsfødende har også økt risiko for svangerskapsforgiftning.

Svangerskapsforgiftning er et potensielt dødelig syndrom hvor blodtrykket øker på grunn av betydelige mengder protein i urinen.

Risikoen for å utvikle svangerskapsforgiftning økte i henhold til hvor mye vekt kvinnen la på seg i løpet av svangerskapet.

Stemmer det at sjansene for svangerskapsforgiftning øker i forhold til hvor mye man legger på seg under svangerskapet?

- Det er ikke avklart blant annet fordi når du får svangerskapsforgiftning så samler du mye væske som ikke har noe med fedme å gjøre. Men væske i kroppen slår jo ut på vekten, sier Henriksen.

Skjærven mener imidlertid at sjansene for svangerskapsforgiftning øker i forhold til hvor mye man legger på seg under svangerskapet.

Poston er bekymret for det høye antallet med svangerskapsforgiftning.

- Det høye antallet av svangerskapsforgiftning som vi fant i denne gruppen er også veldig bekymringsfullt ettersom det er en seriøs svangerskapskomplikasjon. I ekstreme tilfeller kan det resultere i at mor eller barn dør, sier Poston.

Farlig å legge på seg
Svensk forskning viser at det kan være farlig å legge på seg mellom to svangerskap, og det selv om man ikke blir overvektig.

Forskerne undersøkte om endringer i BMI'en mellom begynnelsen av det første svangerskapet til begynnelsen av det neste hadde en sammenheng med risikoen for svangerskapsforgiftning, svangerskapsdiabetes, keisersnitt, dødfødsel og store fostre i det andre svangerskapet.

Funnene i den forskningen viser at vektøkning i perioden mellom to graviditeter er sterkt forbundet med risikoen for store moderlige og perinatale komplikasjoner uavhengig av om kvinnene er overvektige eller ei. En beskjeden økning i vekten mellom graviditetene innenfor den sunne BMI-kategorien, eller nok til å skifte fra den sunne til den overvektige kategorien, ville være tilstrekkelig til å øke en kvinnes gjennomsnittlige risiko for et uheldig utfall ved neste svangerskap.

Økningen på én til to BMI-enheter kun gjennom en to års periode kan øke risikoen for høyt blodtrykk i svangerskapet, svangerskapsdiabetes og store babyer med 20-40 prosent.

Dersom vekten øker med tre eller flere BMI-enheter øker risikoen for dødfødsler. Denne sammenhengen var uavhengig av fedme-relaterte sykdommer i svangerskapet slik som svangerskapsforgiftning, høyt blodtrykk i svangerskapet eller diabetes.

For eksempel dersom en kvinne er 1,65 meter høy og veier 63 kilo før sitt første svangerskap (BMI på 23) legger på seg tre kilo, eller én BMI-enhet, mellom første og andre svangerskap, så vil hennes gjennomsnittlige risiko for å få svangerskapsdiabetes øke med mer enn 30 prosent. Selv om hun da ikke har blitt overvektig mellom første og andre svangerskap. Dersom hun ble overvektig, ved å legge på seg seks kilo (to BMI-enheter), mellom første og andre svangerskap, ville hennes gjennomsnittlige risiko for svangerskapsdiabetes ha økt med 100 prosent. Dersom hun hadde blitt ekstremt overvektig, så ville risikoen ha økt med over 200 prosent. Den samme kvinnen ville altså ha økt risikoen for høyt blodtrykk under svangerskapet og risikoen for å få et stort barn.

- Det er en alvorlig tilstand for gravide kvinner å ha BMI over 30, sier Skjærven.

Men dersom man går ned minst én BMI-enhet, virker det som om det resulterer i redusert risiko for for store fødte barn, og risikoen for svangerskapsdiabetes og høyt blodtrykk vil ligge på nivå med den generelle befolkningen.

Studien understreker dermed viktigheten ved å unngå vektøkning mellom svangerskapene.

Flere keisersnitt
Forskerne i den britiske forskningen sier også at kvinnene i studien hadde en høy andel av keisersnitt og advarer mot at det økende antallet overvektige gravide kan være et stort bidrag til det økende antall keisersnitt i Storbritannia.

Ifølge Henriksen og Skjærven er det mer vanlig med keisersnitt blant overvektige førstegangsfødende enn blant normalvektige. De tror også at økende antall overvektige gravide kan være med på å øke antall keisersnitt i Norge.

- Det er det ikke gjort gode beregninger på. Men kanskje 100 keisersnitt kunne vært unngått hvis det hadde vært færre overvektige, sier Henriksen.

Forskningen viste at nesten fire av ti kvinner, altså 39 prosent måtte føde ved hjelp av keisersnitt. Det er en rate som forskerne hevder er den høyeste i verden ettersom tidligere studier på overvektige kvinner har vist at én av fem måtte gjennom operasjonen i stedet for en vanlig fødsel.

- I Norge er nå keisersnittforekomsten rundt 15 prosent, så en dobling av keisersnittforekomsten for de med høy BMI vil gi nær på 38 prosent også i Norge, sier Skjærven.

Forskningen peker også på at kvinnene blir lenger på sykehus, med rundt 4,6 dager sammenlignet med det nasjonale gjennomsnittet på tre dager eller færre. Norske kvinner er på sykehus i én til fem dager etter fødselen.

Ifølge Henriksen har vi ingen gode tall i Norge som viser om overvektige er lenger på sykehus etter en fødsel enn normalvektige.

- Denne studien understreker og legger vekt på graviditetsrisikoen for overvektige. Den viser at førstegangsfødende har en ekstra stor risiko og at temaet om overvektige gravide ikke bare handler om vekten før svangerskapet begynner, men også hvor mye de legger på seg i løpet av det. Fødselsleger begynner først nå å oppdage dette, for tidligere har de vært bekymret for tvillinggraviditeter, mødre med diabetes og eldre kvinner, sier Jane Norman professor på mor - og fosterhelse ved University og Edinburgh til BBC.

Professor Norman har startet en klinikk for overvektige gravide i Edinburgh. De prøver å oppmuntre kvinner til og ikke legge på seg for mye under graviditeten.

- Vi må sørge for at kvinner får tilgang til en jordmor tidlig, slik at hun kan få råd om livsstil og vektkontroll så tidlig som mulig og slik at dette vedvarer gjennom graviditeten og også etter at babyen er født, sier Mervi Jokinen ved Royal College of Midwives.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

comments powered by Disqus

Våre bloggere