*Nettavisen* Nyheter.

Øygard-dommen direkte

Rune Øygard dømt til fire års fengsel. Anket på stedet.

17.12.12 15:25

HTML EMBED

LILLEHAMMER (Nettavisen): Vågå-ordfører Rune Øygard (53) ble Sør-Gudbrandsdal tingrett dømt til fire års fengsel for å ha forgrepet seg seksuelt på en nå 17 år gammel jente. Dommen er enstemmig og i tråd med aktors påstand.

Øygard anket på stedet.

Les også: - Den høye sigarføringen feilet

Øygard ble dømt til å betale jenta 150.000 kroner i oppreisningserstatning og må dessuten betale sakskostnader.

Øygard dømmes etter paragrafene 195 og 196 i straffeloven om seksuell omgang med barn under 14 år og seksuell omgang med barn under 16 år.

Retten mener det er bevist utover enhver rimelig tvil at Øygard hadde samleie med jenta da hun var 13 år.

Retten finner ikke grunn til å tvile på at det var et seksuelt forhold mellom de to og har funnet det bevist at det var rundt 50 samleier etter at jenta fylte 14 år.

I dommen kommer det fram at retten ikke tror på tiltaltes forklaring om at han ikke husker deler av Skype-kommunikasjonen. Retten mener Øygards forklaring virker kunstig og oppkonstruert., og at hans forklaring er tilpasset funnene politiet har gjort.

Skype-loggene viser ifølge dommen at tiltlate så på fornærmede som moden nok til å delta i seksualiserte samtaler, selv om han selv fortalte at han så på henne som ei lita jenta.

I dommen beskrives Rune Øygard som en veletablert mann på 50 år, mens hun var en ung jente. Jentas foreldre hadde tillit til ordføreren. Mange av hotellovernattingene har vært i forbindelse med jobb.

Retten mener tiltalte har utnyttet tilliten som ordfører og tilliten foreldrene til jenta ga han. Den har Ikke funnet noe formildende omstendigheter i saken.

Etter at dommen var avsagt hadde jentas bistandsadvokat Nina Emilie Braathen Hjortdal følgende kommentar til Nettavisen.

- Hun har hele tiden avgitt en svært troverdig forklaring. Det har vært hennes styrke hele tiden.

- Vet du hva hun skal gjøre i dag?

- Nå skal hun la dette synke inn over seg. Jeg tror ikke hun helt har forstått hva det som skjedde. Hun er uansett svært lettet, sier Hjortdal.

Felt av Skype-kontakt
Tingretten har valgt å feste lit til jentas forklaring om opptil 50 samleier over en toårsperiode. I dommen sier retten at den ser på Øygards forklaring som oppkonstruert, kunstig og lite troverdig. Hans versjon av hvordan de Skype-meldingene med seksuelt ladet innhold skal tolkes, har tingretten ikke festet lit til. De ser tvert imot på disse Skype-meldingene som en bekreftelse på kjæresteforholdet.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Henrik Arneberg (Nettavisen)

- Kjæresteaktig
Slik er rettens samlede vurdering av Skype-samtalene:

Kontakten foregikk over elleve måneder. Retten finner det helt klart at kommunikasjonen har vært seksualisert og kjæresteaktig.

I Skype viste tiltalte at han så på fornærmede som moden nok til å ha en seksuell tone i samtalene med henne, påpekes det.

Retten sier den forstår ikke hvordan tiltalte kan anse typen språkbruk som har blitt avdekket i Skype-loggene som «positiv» og «oppbyggende», slik han har hevdet.

I Skype-samtalene er det ingen ordrette referanser, men flere av kommentarene underbygger at det har vært seksuell kontakt mellom tiltalte og fornærmede, mener retten.

Tiltalte forklarte seg ikke om Skype i politiavhør. Skype-loggene ble funnet av politiet. Loggene bekrefter det fornærmede har forklart i sine avhører, men står i motstrid til det tiltalte har forklart seg om i forhold til jenta.

Retten mener tiltaltes forklaring er kunstig og oppkonstruert og tror ikke på tiltaltes forklaring.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Henrik Arneberg

- Var desperat
Når det gjelder den omtalte middagen med statsminister Jens Stoltenberg på Vianvang, der Øygard ville ha den fornærmede jenta med, står kommunikasjonen mellom Øygard og jenta på SMS og telefon sentralt.

«Eg elskar deg, berre deg», var en av mange meldinger Øygard sendte denne dagen.

Retten mener at kommunikasjonen vitner om at Øygard var desperat fordi jenta var på vei ut av et kjæresteforhold med ham og sier innholdet i meldingene støtter opp under jentas forklaring.

- Mer troverdig
I dommen trekkes jentas forklaring om forholdet mellom henne og Øygard som mer troverdig av flere grunner. Det pekes spesielt på jentas påstand om at Øygard ble sint fordi hun heller ville tilbringe tid med sin jevnaldrende kjæreste.

Dette mener retten at støttes av telefonloggen i perioden da forholdet tok slutt. I dommen står det blant annet at det ble sendt 193 tekstmeldinger og tre MMS i denne perioden. Tiltalte sendte 119 av disse meldingene.

Retten mener omfanget av innholdet og kontakten er forenlig med fornærmedes forklaring, men stemmer dårlig med tiltaltes forklaring.

Videre mener rettens at det styrker troverdigheten til jenta at meldingene som er rekonstruert av Kripos stemmer overens med fornærmede forklaring i de første avhørene.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Henrik Arneberg

Karaktervitnene
Rune Øygard og forsvarets mange karaktervitner har ved flere anledninger forsøkt å så tvil om jentas troverdighet. Det er blant annet fortalt om rykter, nærmere bestemt bygdesladder, angående jentas oppvekst og familiebakgrunn.

Retten mener ingen av ryktene som er nevnt i løpet av rettssakens fire uker har relevans for rettens vurdering av jentas troverdighet.

Retten har videre lagt vekt på at Reidun Øygard, Runes kone, tidligere har fått jenta til å lyve for sine foreldre ved minst ett tilfelle.

Det er uomstridt at de hadde nært forhold og tilbrakte mye tid sammen, heter det i dommen. De to har overnattet alene hjemme hos tiltalte og på ulike hoteller.

Videre ble det lagt vekt på at vitnene til Øygard har vært hans kollegaer, venner og familie.

- Har opptrådt intenst
Det ble videre lest opp at retten har vektlagt den dokumenterte Skype og SMS-kommunikasjonen. Retten mener tiltalte har opptrådt intenst overfor fornærmede og at innholdet i flere av de mange tusen SMS som er sendt er til dels preget av sterke følelser.

Retten mener både Skype og SMS viser en intens og kjæresteaktig kontakt.

Jens: - Dommen er alvorlig
Nettavisen har vært i kontakt med Statsministerens kontor (SMK) for å få en kommentar fra statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

- Tingretten har i dag avsagt en enstemmig dom. Dommen er alvorlig, sier han - via politis rådgiver Sindre Fossum Beyer til Nettavisen.

Fossum Beyer presiserer:

- Fordi dommen ikke er rettskraftig, vil det være galt av statsministeren å kommentere selve dommen.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Henrik Arneberg

Vil anke
Dommen er ikke rettskraftig. Øygard har allerede varslet at han vil anke en domfellelse, som han mener er grunnleggende uriktig. Eidsivating lagmannsrett har allerede satt av seks uker til ankesaken fra 22. april til 30. mai, ifølge Avisenes nyhetsbyrå.

Dommer Torunn Elise Kvisberg startet klokka 09 mandag domsavsigelsen. Først leste hun opp slutningen. Hele domsavsigelsen er ventet å ta rundt to og en halv time.

Ristet på hodet
Mens slutningen ble lest opp, satt Øygard, som for anledning var iført en svart dress, og så ned i bordet. Han ristet på hodet og så tydelig skuffet ut.

Jenta sitter på motsatt side av Øygard med sine foreldre på den ene siden og bistandsadvokaten på den andre siden. Hun så tomt ut i lufta.

Øygard virket tydelig misfornøyd og konfererte med sin forsvarer Mette Yvonne Larsen mens dommeren leste opp dommen. Bak ham sitter kona Reidun. Hun sitter rolig og følger med det som leses opp. Hun har blikket festet på dommeren.

Da dommeren kom til punktet som omhandlet tida da jenta fortalte om overgrepene, måtte fornærmedes mor tørke bort noen tårer.

HTML EMBED

Rettssalen på Lillehammer var fullstappet med journalister, fotografer og andre skuelystne. Like før klokka 09 var alle parter på plass i rettssalen. Bak Øygard og hans forsvarerteam sitter familiemedlemmer, enkelte av dem har vitnet til fordel for den overgrepstiltalte ordføreren. Det var helt stille i rettssalen da dommeren startet opplesingen. Det eneste som kunne høres var lyden av tastaturer.

Aktor, statsadvokat Thorbjørn Klundseter, har lagt ned påstand om fire års fengsel. Øygards forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen, ba om full frifinnelse.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Henrik Arneberg (Nettavisen)

Les også Elin Ørjasæters blogg: Tiltalen som reddet Jens

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.