- Det er synd det har tatt så lang tid, men nå har jeg en god magefølelse, sier Vidar Tellefsen, leder for Aksjonsgruppa for sikrere E18 gjennom Telemark. 46-åringen er yrkessjåfør og bosatt i Bamble med utsikt til «dødsveien». Han har stått i bresjen for å få den tungt trafikkerte og ulykkesutsatte E18-strekningen inn på prioriteringslista. Når regjeringen fredag presenterer stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan ser det omsider ut til at han har lykkes.

Vil bygge firefelts
Regjeringen går nå inn for å bygge firefelts motorvei på E18 mellom Dørdal i Bamble, nær grensen til Kragerø, og Langangen i Porsgrunn kommune.

Kostnadsrammen skal være på 2,6 milliarder kroner. 500 millioner skal komme fra staten i perioden 2010 til 2013. I den neste perioden på fire år vil det komme 400 millioner fra staten. Resten må finansieres med bompenger.

Mer om NTP:
Les også: Sju milliarder til veier i nord
Jubel: Syklistene er budsjettvinnere

27 døde
Aksjonslederen har ført en lang og seig kamp for å få sentrale politikere til å prioritere denne delen av E18. Det har kostet tid og krefter, og parallelt har den dystre statistikken gått fra vondt til verre. På ti år har Tellefsen talt 27 drept og 75 hardt skadde. 434 personer er lettere skadd i ulykkene på dødsveien.

10.000 kjøretøy i døgnet
E18 gjennom Telemark er også gjennomfartsveien til Sørlandet, og på det meste går det 1750 kjøretøy i timen på denne strekningen. I døgnet passerer det 10.000 kjøretøy i snitt.

For de som bor langs E18 i Telemark er veien et mareritt. På en 17 kilometer lang etappe er det over 100 av- og påkjøringer og 34 busslommer. På en lengre strekning er standarden slik at myke trafikkanter må dele plassen med biler og vogntog.

- Det er mange «dødsveier» og flaskehalser på norske hovedveier. Hva er ditt råd til de som ikke når fram denne gangen?

- Det er bare å stå på og jobbe. Det er synd at det har tatt så lang tid, og et tankekors at det er nødvendig å lage så mye støy for å få gjennomslag.

- Hva vil du si til politikerne og regjeringen?

- De må bruke mye mer penger på vei. Det er greit med jernbane og kollektivtransport, men det er på veiene vi kjører oss i hjel. Vi bor i et land der vi er avhengige av bilen, og vi må ha sikre veier, sier Tellefsen.

Også glede langs E6
Nasjonal transportplan skaper også forventninger langs andre hovedveier.

I Oppdal jubler man over at ny E6 gjennom Oppdal sentrum står på lita, skriver nettavisa opp.no Ifølge ordfører Ola Røtvei gjelder utbyggingen nærmere fire kilometer ny E6 fra Hell Bil og YX-steasjonen nord for sentrum sørover til Mosjøen.

I Nord-Norge er hele E6 fra sør til nord et satsingsområde, ifølge samferdselsminister Liv-Signe Navarsete (Sp). Ifølge ANB vil regjeringen tredoble samferdselsbevilgningene i nord i forhold til dagens nivå.

Les også: Syklistene er budsjettvinnere