Gå til sidens hovedinnhold

- På hoggestabben for et helt system

Stortingspolitiker er glad for at Stangeland og Talleraas er blitt behandlet som folk flest i retten.

Fredag ettermiddag kom den knusende dommen mot de tidligere stortingsrepresentantene Anders Talleraas og Magnus Stangeland.

I tråd med aktors påstand dømte Oslo tingrett de to til henholdsvis seks og to måneders ubetinget fengsel, for grovt uaktsomt bedrageri.

Begge ble også dømt til å dekke saksomkostninger med 100.000 kroner hver.

PFD: HER ER HELE DOMMEN
Stavrum: - Hard, men riktig dom

- Dommen er svært klar
Fremskrittspartiets parlamentariske nestleder, Ketil Solvik Olsen, beskriver dommen som klar.

- Dommen er jo svært klar. Det var jo ingen formildende omstendigheter slik dommeren leste den. Aktor har fått gjennomslag for alle sine punkter, så ut fra det er det ingen grunn til å tvile på at de har brutt loven og burde visst bedre, sier Olsen til Nettavisen.

- Domstolen legger til grunn at de ikke nødvendigvis burde vært kriminelle i sin tankegang, men at de burde ha visst bedre og dermed har de brutt loven, sier Olsen videre.

Han karakteriserer også dommen som streng.

- Jeg tror mange oppfatter det som en streng dom, for det er det, sier han.

- Glad de behandles likt
Olsen sier han er glad for at dagens dom viser at stortingspolitikere behandles som andre folk dersom de har brutt loven.

- Jeg er veldig glad for at rettsvesenet har tatt en selvstendig beslutning. Det at du har vært stortingsrepresentant er ingen formildende omstendighet. Har du gjort en feil behandler de deg som hvilken som helst annen person, sier Olsen.

Han er også glad for at Stortingets pensjonssystem allerede er blitt endret.

- Jeg er veldig glad for at dagens pensjonssystem er endret og at det ligger under Statens pensjonskasse. Der er det ikke åpning for skjønn og regelverket er mye tydeligere og likt som for folk flest, påpeker han.

- Hoggestabben fra dag én
- Har synes du på noen som helst måte synd på Talleraas og Stangeland?

- Som enkeltpersoner har nok ikke de noen god følelse i seg nå, og det er jo helt åpenbart en belastning for dem og familien. For det er ingen anonymitet i denne prosessen. Du stiller deg på hoggestabben fra dag én fordi du er en kjent politiker, og du stiller deg på hoggestabben på vegne av et helt system, sier Olsen.

Han viser også til de mange kjente personene som har vitnet i saken, som Gro Harlem Brundtland, som også gjør sitt til at saken har fått en enorm oppmerksomhet i mediene.

- Så sånn sett har jeg medfølelse for dem. Den klumpen i magen de helt sikkert må ha, den misunner jeg dem ikke. Men samtidig er det slik at har du gjort noe galt, skal du straffes for det, sier Frps parlamentariske nestleder.

Foss: - Meget alvorlig dom
Høyres stortingsrepresentant Per-Kristian Foss, mener dommen er alvorlig.

- Dette er en meget alvorlig dom, men det er imidlertid viktig å huske at dette ikke er en rettskraftig dom før en eventuell anke er behandlet, sier Foss i en uttalelse til dommen.

Foss påpeker at det er viktig å være klar over at det pensjonssystemet som har vært gjenstand for domstolsbehandling ikke lenger eksisterer.

- Stortinget har vedtatt et nytt pensjonssystem på linje med modernisert folketrygd. Det vil ikke lenger være Stortinget som administrere pensjonsordningen, understreker Foss.

Dommer ikke overrasket
Tingrettsdommer i Sør-Trøndelag tingrett, Rune Lium, har følgende kommentar til dommen:

- Dommerne har valgt å behandle dette som vanlige trygdebedragere og stiller en streng aktsomhetsnorm, sier Lium til Nettavisen.

Han er ikke overrasket:

- Det er på ingen måte overraskende. Det er å forvente at man stiller de samme krav til stortingspensjon som for vanlig pensjon, mener han.

- Hva er det viktigste å lære av dommen?

- Det viktigste er at det er en påminnelse om at alle har et personlig ansvar. Sitter man på kunnskap, har man et ansvar for å få det frem i lyset. Det hjelper ikke å skylde på regelverket, sier Lium.

Han legger videre til at:

- Man kan ikke bare stole på muntlige redegjørelser, men har også i ettertid et ansvar for å vise at man har vært åpen og redelig hele veien. Systemet er basert på lojalitet og tillit, det gjelder også for NAV-systemet. For systemer som baserer seg på ærlighet, må man stille strenge krav til aktsomhet hos den enkelte.

Lium sier det har kommet klart frem at politikerne heller ikke har blitt strengere behandling enn andre:

- Dommeren sier at man ikke kan stille strengere krav til Stangeland og Talleraas, sier Lium - som ikke vil mene noe om hvordan en slik dom virker på den deres ettermæle.

Reklame

Her kan du levere Vikinglotto