Gå til sidens hovedinnhold

På kollisjonskurs med egen partileder Trygve Slagsvold Vedum: - Vi vil ikke

Alta-politikere fra Senterpartiet (Sp) får det som de vil hvis Sp ikke kommer til makten - paradoksalt nok.

Se videointervju med altaværing og lokalpolitiker Vegar Einvik Heitmann (Sp):

ALTA (Nettavisen): Reversering av Troms og Finnmark er et brennhett tema i vår nordligste landsdel.

Kommunestyrerepresentant og altaværing Vegar Einvik Heitmann (Sp) er på kollisjonskurs med Sp-ledelsen i dette spørsmålet.

- Kommer Sp i posisjon, er det ingen tvil om at det blir en reversering, der det er ønskelig. I Troms og Finnmark sitt tilfelle har man støttet seg mye på den omtalte folkeavstemmingen som ble holdt etter stortingsvedtaket. Så det vil skje hvis Sp får makten. Det er den politikken de står for.

Les også: Alta ble kåret til Norges styggeste by – hva skjedde?

- Du er altså helt uenig med moderpartiet sentralt?

- Det er jo slik i Senterpartiet at vi holder lokaldemokratiet høyt, og man må ha forståelse for at vi i Alta sitter på grensen til Troms, er en av vekstkommunene i nord, vi kjøper og selger tjenester til Kvænangen kommune i Troms. Vi har et annet perspektiv på dette – definitivt.

Les også: Venter sitt 9. barn: - Det er 14 mil til Hammerfest, men er det akutt, teller sekundene

- Bruke pengene klokere

- Hva er det din partileder, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, ikke forstår når det kommer til dette spørsmålet?

- Vi i Alta forstår ikke hvordan en reversering skal kunne gagne regionen vår. Vedum og resten av ledelsen må ta inn over seg kostnadene, de faktiske utfordringene og hvordan vi kan bruke pengene i Nord-Norge klokere. Vi ønsker et sterkt Nord-Norge i vekst, og dette er ikke veien å gå. Det håper jeg de forstår.

Les også: «Kokkejævel» om opp- og nedturer: - På tunge dager angrer jeg

- Hvordan er det å være så uenig med egen ledelse?

- Det er aldri artig, man ønsker jo å være enig. Men Senterpartiet har stort rom for å ytre seg fritt om egen region, så jeg tar det ikke så tungt. Vi i Alta Sp står veldig alene, i Finnmark Sp er det en overvekt av folk som vil reversere. Likevel – for oss er dette så viktig at det må vi fronte og stå for.

Ingen reversering med dagens regjering

- Men det betyr at hvis vi ikke får ny regjering, blir det heller ingen reversering?

- Sant, på det punktet vil det være positivt, men det er klart det er mange andre viktige saker også, sier han med et smil.

Les også: Sp-topp i Alta: - Jeg håper for alt i verden at hun blir ny helseminister

Han ønsker ingen reversering av mange grunner:

- Det handler både om den den demografiske situasjonen; med lave fødetall, de yngre flytter vekk, vi sliter med å rekruttere arbeidskraft trass i økonomisk vekst … Jeg ser ikke hvordan en reversering kan hjelpe oss på noen måter, sier han oppgitt.

- Den gamle fylkeskommunen hjalp ikke på, legger han til.

Les også: Troms og Finnmark er et mislykket ekteskap som bør oppløses

- Vil ramme veier, skoler, tannhelse, kultur

- Vi må heller se på næringsutvikling og næringsstruktur. En reversering vil være kostbar, ingen tvil om det, og Finnmark fylkeskommune vil ha en gjeldsgrad på kanskje 130 til 140 prosent av brutto driftsresultat.

Det gjør ham veldig bekymret:

- Det vil gå utover veiene våre, skolene vår, tannhelse og den lille delen vi kaller kultur. Derfor mener jeg en reversering verken vil være noen fordel for regionen, Alta kommune eller Nord-Norge.

- Hvis det blir en deling og Alta blir en del av Troms – hvor mye vil dere tape på det?

- Vi vil tape omkring 90 millioner på om vi blir gitt Troms sine rammebetingelser; altså om vi skal tilhøre samme støtteordninger som Troms.

- Det vil i så fall være alvorlig for vår kommuneøkonomi. Det er helt klart for det fleste, også Frp, som er veldig kritisk. Det er rett og slett ikke mulig!

- Splittet i to

- Likevel er det mange som heller vil tilhøre Troms enn Finnmark ved en eventuell deling?

- Ja, befolkningen er nokså splittet i to. I kommunestyret er det nok en større andel som ønsker å se mot Troms.

- Vi vurderer også en folkeavstemming hvis det går mot reversering. Og – Vedum har lovet at lokaldemokratiet skal seire, så hvis vi i Alta Sp bestemmer oss for å gå til Troms, kan vi ikke bli møtt med tvang. Det ville vært veldig merkelig.

Følgende sak ble behandlet i kommumestyremøtet i Alta 22. juni: Reversering av regionreformen - Fordeler og ulemper for Alta.

Kommunestyret tar vedlagt dokument til etterretning.

Kommunestyret forventer at en søknad om deling av fylket utredes, og at denne utredningen ivaretar kommunenes behov for et beslutningsgrunnlag knyttet til fordeler og ulemper ved fylkestilhørighet.

Alta kommunestyre mener regionreformen er en styrke for lokaldemokratiet.

Kommunestyret avventer eventuelle beslutninger om fylkestilhørighet til innholdet i en helthetlig utredning er godkjent av kommunaldepartementet og saken kommer på høring til kommunene i Troms og Finnmark.

Alta kommunestyre er positiv til en folkeavstemming i kommunen om saken, og vil ta endelig stilling til dette dersom Stortinget beslutter en prosess for reversering.

Forslag ved:

AP, Frp, V, H, SP, MDG, KrF, Uavhengig Anita H. Pedersen