Pan Fish-revisor advarer

Revisoren til fiskeselskapet Pan Fish er bekymret over fiskesykdommene ved datterselskapet i Canada. Revisorrapporten er utarbeidet i forbindelse med innkallingen til ny generalforsamling

19.05.08 01:05

Problemene fortsetter for fiskeselskapet Pan Fish. I forbindelse med generalforsamlingen har revisor KPMG uttalt seg om balansen til Pan Fish ved avslutningen av første halvår. Det er særlig problemene til det canadiske datterselskapet som bekymrer revisor.- Virksomheten i Canada er preget av sykdom i biomassen. Dersom ikke sykdomsproblemene kommer under kontroll innen rimelig tid og virksomheten må nedlegges eller vesentlig innskrenkes, må det påregnes vesentlige tap. Ut fra den foreliggende dokumentasjon er vi ikke i stand til å utføre de revisjonshandlinger vi anser nødvendig for å kunne uttale oss om de balanseførte verdier og forpliktelser knyttet til virksomheten i Canada, heter det i meldingen fra revisor.Ved halvårsskiftet hadde Pan Fish en negativ egenkapital på 234,1 millioner.- Vi mener at mellombalansen, med unntak av eventuell virkning av forholdet omtalt ovenfor (Canada-delen red. anm.), er avgit i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for selskapets økonomiske stilling 30. juni 2003 i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge.Revisor skriver også:- Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet over, vil vi presisere at selskapets egenkapital er tapt og at videre drift er avhengig av tilførsel av ny kapital.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.