76-åringen bekrefter bokprosjektet overfor P4, og sier at han så langt har fått avslag fra ulike forlag. P4 har derimot vært i kontakt med flere forlag som ønsker dialog med Breivik senior.

- Det er interessant å høre hva slags manuskript dette kan være, og så vil vi vurdere det på normal måte, sier Aschehougs forlagsredaktør, Kari Spjeldnes. Gyldendals administrerende direktør, Fredrik Nissen, sier også at de ønsker å vurdere dette.

- Vil bli solgt godt
Nissen sier at han tror en bok fra Jens Breivik vil bli solgt godt uansett. Spjeldnes i Aschehoug sier at en bok fra Breivik må være god lesning og inneholde en beretning som er viktig for flere.

- I dette helt spesielle tilfelle vil det være naturlig å se på hvordan det vil belyse helt sentrale ting i denne forferdelige saken, sier Spjeldnes og sier at en slik bok kanskje bør utgis selv om den ikke er så leseverdig.

- Hvis stoffet er viktig og bør komme ut i offentligheten, så kan det godt hende at det bør bli publisert, selv om det ikke nødvendigvis henvender seg til veldig mange, sier hun.

Her kan du høre saken på P4.

- Mislykket
Under rettssaken mot Anders Behring Breivik kom det fram at faren på et tidspunkt forsøkt å få omsorgen for Anders Behring Breivik, men lyktes ikke. Siden har han hatt lite kontakt med sønnen, og Anders Behring Breivik skal ha sagt til venner at han var skuffet over den lille kontakten med faren.

Faren selv har tidligere sagt at han har mislyktes som far, og stiller seg spørsmålet om han burde ha gjort mer for å få bedre kontakt med sønnen.