Gå til sidens hovedinnhold

Parasitt kan føre til epidemi

Giardia-parasitten som i 2004 gjorde flere tusen bergensere syke med kvalme og diaré er påvist i drikkevannet i Maridalen.

Maridalen: Men det er ikke bare Giardia-parasitten som er funnet i vannet. Også den livsfarlige parasitten Cryptosporduim er påvist, melder Dagsavisen.
I følge avisen er dagens beredskap mot farlige parasitter i Oslos drikkevann så dårlig at Mattilsynet ikke vil godkjenne et eneste av Oslos vannrenseanlegg. Ingen av Oslos renseanlegg i dag er utrustet til å ta knekken på de farlige encellede parasittene.
Vann- og avløpsetaten konkluderer i en rapport med at epidemien som rammet Bergen også kan ramme Oslo. Svartediket vannrenseanlegg i Bergen hadde samme type rensing som i dag brukes ved Oset vannverk i Maridalen. Bryter en slik epidemi ut i Oslo, vil imidlertid konsekvensene bli langt større enn i Bergen hvor 5000 ble syke. Vann- og avløpsetaten i Oslo forsyner 538.000 oslobeboere med vann, ni av ti får drikkevann fra vassdrag knyttet til Maridalsvannet. Resterende ti prosent blir forsynt fra Skullerud vannrenseanlegg.
Seksjonsleder i Vann- og avløpsetaten, Nils Saltveit, påpeker at konsentrasjonene av de farlige parasittene som er funnet er små.
Vi tar bakteriologiske undersøkelser av drikkevannet hver uke, da det i utgangspunktet ikke stilles noen krav om analyser når det gjelder Giardia og Cryptosporidium. På eget initiativ måler vi likevel innholdet av disse to parasittslagene hvert kvartal, og jeg mener sannsynligheten for at vi får et slikt utbrudd i Oslo er mindre enn det var i Bergen, selv om jeg selvfølgelig ikke kan utstede noen garantier fordi renseanleggenes slik de er i dag ikke klarer å ta knekken på parasittene, sier han til Dagsavisen.
Ifølge Vann- og avløpsverket var forekomsten av Giardia før og under epidemien i Bergen tydelig høyere enn det som til nå er målt i Oslo.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis