Parkerte parkeringsreglene - nekter å si hvorfor

Foto: Magnus Blaker (Mediehuset Nettavisen)

Statssekretær Lars-Erik Bartnes vil ikke forklare hvorfor parkeringsreglene er kraftig forsinket.

17.05.13 20:49

- Jeg synes det er helt ubegripelig, sa stortingsrepresentant og leder for Oslo Frp, Christian Tybring-Gjedde for to år siden om Samferdselsdepartementets tidsbruk i utarbeidelsen av nye felles regler for parkeringsbransjen.

Siden da har lite skjedd.

I 2011 skrev Nettavisen om et forslag til parkeringsforskrifter som skulle sendes ut til høring.

Les: Slik blir de nye parkeringsbøtene og - Helt ubegripelig at de har brukt seks år

Først nå i 2013 sier Samferdselsdepartementet at lovforslaget skal ut til høring våren 2013.

«Sentrale aktører har nedlagt et betydelig arbeid over flere år for å sikre et godt grunnlagsmateriale for innføring av ett felles regelverk for privat og offentlig parkeringsvirksomhet. De siste elementene avklares nå før forslaget vil bli sendt på alminnelig høring. Det tas sikte på å sende forslaget på høring våren 2013» heter det i en uttalelse fra statssekretær Lars-Erik Bartnes i Samferdselsdepartementet.

Du kan lese resten av uttalelsen nederst i saken.

- At det snart kommer er blitt sagt tidligere også. Det har gått 2,5 år siden arbeidsgruppen var ferdig med sitt arbeid, sier kommunikasjonsdirektør Pål Gleditsch i Europark til Nettavisen.

- Det er ikke tvil om at dette har tatt lang tid. Den siste rapporten var ferdig i 201. Man må jo snart få dette på plass. På et tidspunkt vil jo beslutningsgrunnlaget, som disse forskriftene vil bygge, bli for gammelt, sier sekretariatsleder Elin Greiff i Parkeringsklagenemnda til Nettavisen.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: (Regjeringen)

Åtte år
I 2005 ble det satt ned en gruppe som skulle se på privat og offentlig parkering. I 2006 kom rapporten som belyste problemstillinger knyttet til dagens parkeringsbestemmelser og som kom med forslag til konkrete tiltak. Rapporten «Ny felles parkeringsregulering?» (PDF) kan du lese her. I 2009 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle utarbeide felles regler for parkering på offentlige og private parkeringsplasser. Gruppa var altså ferdig i 2011.

Nettavisen ba om en utfyllende kommentar på hvorfor det har tatt så lang tid.

- Vi er nå i 2013. Det har tatt fire år siden den siste arbeidsgruppen ble nedsatt. Hvorfor har dette tatt så lang tid?

Dette nekter departementet å svare på. «Jeg har ikke noe mer en det som du fikk, jf første punkt» er svaret fra statssekretær Lars Erik Bartnes gjennom departementets kommunikasjonsavdeling.

Selvjustis
Både parkeringsbransjen og bilistene har i mange år ønsket felles regelverk. Problemstillinger knyttet til manglende lovregulering av bransjen ble blant annet belyst i artikkelen «700 kroner for tre minutter» der forbrukerombud Gry Nergård påpekte at nye regler vil gjøre slutt på urimelig høye gebyrer og lønn til parkeringsvakter basert på provisjon.

Bransjen selv inngikk en avtale med Forbrukerombudet i 2005. Denne resulterte i «Standardvilkår for privat parkeringshåndhevelse». I dag er de fleste parkeringsselskapene tilknyttet Norpark, og selvjustisen gjøres gjennom Parkeringsklagenemnda. Denne avtalen forbyr blant annet provisjonsbasert lønn, og Greiff poengterer at ingen av Norparks medlemmer har en slik lønnsordning, og hun kjenner heller ikke til andre selskaper som har dette i dag.

- De nye forskriftene vil gi et helt annet rettslig grunnlag for klagebehandlingen. Da vil avgjørelsene være fundamentert i forskrifter og ikke en avtale. Det vil også bli endringer i klagevilkårene for offentlig parkering, og tingretten vil ikke lenger bli klageinstans. Det er bra for i dag må man betale over 800 kroner i rettsgebyr for å klage på et gebyr på 300 kroner. Det er ikke mange som gjør det, sier Greiff.

De nye reglene
I en uttalelse til Nettavisen fra departementet står det:

Det vil bli foreslått revisjon av veitrafikkloven paragraf 8 og innføring av nye parkeringsforskrifter, som skal være gjeldende både for kommunene og for private parkeringsselskaper. Formålet med forslaget er:

  • Å sikre forutsigbar og forbrukervennlig utøvelse av parkeringsvirksomhet.
  • Å sikre at parkeringstilbudet blir universelt utformet.
  • Å sikre at parkeringsvirksomhet utøves med god kvalitet og mest mulig likt uavhengig av hvem som er tilbyder av tjenesten.
  • Å bidra til like konkurranseforhold mellom tilbydere av parkeringstjenester.
  • Å legge til rette for offentlig kontroll av parkeringsvirksomhet.

Forslaget vil inneholde en rekke krav til parkeringsvirksomheter og til parkeringspersonell, til parkeringsgebyr, skilting, klageordning m.v.

Endringene som vil bli foreslått, skal sikre at parkeringsvirksomhet drives seriøst av alle aktørene og at forbrukeren lettere kan forstå sine rettigheter.

Dette er et omfattende arbeid og det bes derfor om forståelse for at det vil være krevende å gå nærmere inn på de enkelte elementene før forslaget sendes på alminnelig høring.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.