Gå til sidens hovedinnhold

-Parodisk tregt sykkelveinett

BU-leder Torunn K. Husvik (Ap) i Bydel St. Hanshaugen mener utviklingen av sykkelveinettet går så sakte at det begynner å bli parodisk.

ULLEVÅLSVEIEIN: BU-lederen er mektig irritert. Akkurat nå har hun en sak på bordet fra Plan og bygningsetaten som har ligget på vent i 44 uker.

- Det er syv år siden vi hadde forslag til reguleringsplan for sykkelvei Ullevål-Sentrum til behandling i BU første gang. Det sier litt om sendrektigheten her, sier Husvik til Lokalavisen. Hun beskylder Byrådet for byråkrati og sommel som igjen fører til en laber satsning på sykkelvei

Parodisk

- Nå har det gått syv år siden Bydelsutvalget behandlet denne saken for første gang. Sist gang Byrådet ba oss komme med et høringssvar var i 2007. Dette begynner å bli en parodi på kommunal saksgang.

- Mange i bydelen vår er utålmodige for å få ferdig sykkelveinettet, og det med god grunn. Det er direktet frekt overfor våre beboere å la en så viktig sak ligge på vent i en etat, sier hun.

Politisk vilje?

- Oslo Kommune har i dag et dårlig utbygd sykkelveinett. Byråden kan bidra til å klargjøre hvorvidt dette skyldes mangel på politisk vilje til å satse eller sommel i byråkratiet. Jeg forventer at Byråden for samferdsel rydder opp i sine tilhørende etater. Vi får ingen satsning på sykkelvei dersom sommel som dette skal være akseptert, sier Husvik.

Ønsker sykkelgater

Bydelsutvalget har tidligere i flere saker uttalt at god fremkommelighet og sikre sykkeltraseer må til for å få til den ønskede økningen i sykkelbruk i byen.

Bydelsutvalget mener derfor at det skal prøves ut løsninger med etablering av sykkelgater og sykling mot enveiskjøring.

Ivrigst i byen

- Flertallet i Bydel St. Hanshaugen er klare på at vi ønsker å prioritere nye gang- og sykkelveier framfor parkeringsplasser. 1/5 av alle med abonnement på bysykkel bor i bydelen vår, nesten 1/6 av alle beboere benytter seg av denne ordningen. I tillegg kommer alle med privatsykkel. Vi er med andre ord en sykkelbydel. Det må vi tilrettelegge for, mener BU-lederen.

Stor gjennomfart

Bydel St. Hanshaugen er en sentrumsbydel med stor gjennomfart av syklister.

- Flertallet i Bydelsutvalget har derfor ment at det er viktig at sykkelveiene fra sentrum og gjennom bydelen utbedres og sees mer i sammenheng med lengre sykkelruter for å sikre en effektiv avvikling av sykkeltrafikken, fortsetter Husvk.

- Framkommeligheten for sykkel mellom St. Hanshaugen og nabobydelene i øst og vest trenger en kraftig forbedring. Bydelen ønsker derfor å prioritere oppretting av sykkelveier i kombinasjon med oppmerking av sykkelfelt, for å sikre effektive sykkelfartsårer også mot disse bydelene.

Reklame

Best i test påskeegg 2021