Partiene enige om rovdyr

Foto: AFP PHOTO/ OLIVIER MORIN (Scanpix)

- Et historisk forlik, sier Dagfinn Høybråten.

16.06.11 22:51

Partiene på Stortinget ble sent torsdag kveld enige om et forlik om norsk rovdyrpolitikk.

- Det hører til et parlaments viktigste oppgaver å forvalte naturen på en forsvarlig måte, og det er et kvalitetstegn ved det norske Storting at samtlige partier klarer å samle seg om en forutsigbar og helhetlig politikk for rovdyrene våre, sier Eirin Sund, Energi og miljøpolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet.

Sund påpeker at det er en todelt målsetting som ligger til grunn for rovviltforvaltningen - at vi skal ha både rovdyr og beitenæring i Norge.

- For oss har det vært viktig å unngå symbolpolitikk, og finne fram til tiltak som reelt bidrar til å redusere tapene i beitenæringa og dempe konfliktnivået, sier hun.

* Blant annet er det enighet om at bestandsmålet for bjørn settes til 13 årlige ynglinger, og det innføres et tak på 1,5 hanner per binne.

* Det er også enighet om at rovdyr kan avlives ut fra nødverge ved direkte angrep på hund.

Høyre: - Sterkere lokal forvaltning
Høyre-leder Erna Solberg sier det var viktig for Høyre å inngå et forlik.

- Det var viktig for oss å inngå et forlik når vi fikk beveget politikken i Høyres retning, sier Solberg i en uttalelse.

- Forliket innebærer lavere bestandsmål for bjørn og sterkere lokal forvaltning og full økonomisk kompensasjon for beitenekt. Dette vil bidra til å sikre trygge lokalsamfunn, sier hun videre.

Solberg påpeker at det for Høyre har vært viktig å få stadfestet at all forvaltning av rovdyr skal bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap, lokal forvaltning, respekt for eiendomsretten, og enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet.

- De resultatene som er oppnådd i siste runde viser at det var riktig med et brudd i forhandlingene forrige uke, sier hun.

Frp: - Sjumilssteg i riktig retning
Fremskrittspartiet er også godt fornøyd med forliket.

- Et sjumilssteg i riktig retning, sier Frps Ketil Solvik-Olsen.

- Frp har fått store gjennomslag. Vi sikrer mer myndighet til lokal rovdyrforvaltning, sterkere nødvergerett og lettere uttak av skadedyr, sier han.

Solvik-Olsen mener den nye rovdyrpolitikken vil skape større trygghet for innbyggere og husdyr som bor i rovdyrutsatte områder.

- Skadedyr vil nå kunne tas ut umiddelbart, og både folk og husdyr får en tryggere hverdag.

Han sier at Frp presset gjennom langt større lokal forvaltning, noe som var en forutsetning for at Frp kunne inngå forliket.

- Vi har sørget for at Erik Solheim og SV må gi mye mer av makten til fordel for de som faktisk lever med rovdyrene utenfor husveggene sine, sier han.

KrF: - Historisk forlik
Kristelig Folkeparti karakteriserer forliket som historisk.

- Det er forhandlet frem en historisk enighet om rovdyrpolitikken som er kunnskapsbasert, samtidig som den ivaretar enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet, uttaler parlamentarisk leder Dagfinn Høybråten.

Han understreker at rovdyrforvaltningen skal være kunnskapsbasert, samtidig som den skal ivareta enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet.

- Den tverrpolitiske enigheten om rovdyrpolitikken er historisk. Den vil forebygge konflikter og gi større trygghet. Vi styrker den regionale forvaltningen og sikrer en bedre balanse mellom hensyn til beitedyr og rovdyr blant annet ved et raskere uttak av skadedyr, sier Høybråten.

Brøt sammen forrige uke
Forhandlingene ble tatt opp igjen torsdag etter at de brøt sammen natt til forrige onsdag.

- Vi klarte ikke å bli enige om bestandsmål og enkelte elementer i forvaltning av rovdyrene i Norge, sa forhandlingsleder Eirin Sund (Ap) til NTB etter at forhandlingene ble brutt.

Ifølge NRK.no ville Frp, Høyre og Sp ha mer makt til den lokale forvaltningen og en klar nedgang i bestandsmålet for bjørn, ulv, gaupe og jerv. SV og Venstre motsatte seg å kutte i bestandsmålene, mens Ap ble stående på SVs side i forhandlingene.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.