En gjennomgang av årets nye partiprogram viser en stor vilje til å elektrifisere bort mer av den ikke-fornybare energibruken i jakten på videre utslippskutt.

For å nå det norske målet om 50-55 prosent utslippskutt fra 1990-nivå innen 2030, setter politikerne nullutslippsmål i en rekke sektorer, blant annet gjennom elektrifisering.

I 2020 gikk norske klimagassutslipp ned fra 51 til 49,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Norge har redusert utslippsnivået med 3,7 prosent fra 1990, ifølge SSB. Innen 2030 skal altså dette tallet ned til mellom 50 og 55 prosent.

En gjennomgang av partiprogrammene for de neste fire årene viser at partiene ønsker å elektrifisere eller finne nullutslippsløsninger i en rekke store og små sektorer:

  • Cruisetrafikken (Venstre)
  • Flyplassene (Sp)
  • Gruvedrift (Ap)
  • Havbruksnæringen (SV)
  • Jernbanen, bytte ut dieseltogene (Ap, Rødt, Sp, SV)
  • Kortbanenettet og/eller luftfarten (Ap, Høyre, MDG, Sp, SV, Venstre)
  • Langdistansebusser (Sp, Venstre)
  • Olje og gass-næringen, norsk sokkel (Ap, Høyre, Sp, SV, Venstre)
  • Sjøtransport, fiskeflåten, nullutslippsskip og/eller fritidsbåter (Ap, MDG, Rødt, Sp, SV, Venstre)
  • Tungtransport, lastebiler (Sp, Venstre)

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark mener flere partier lover mer enn de kan holde.

– Det er flere partier som vil stanse utbygging av vindmøller og holde strømprisene lave, samtidig som de vil elektrifisere Norge. Det er helt uten troverdighet. Regnestykket går ikke opp.

Store ambisjoner

I tillegg til enkelttiltakene skriver Miljøpartiet De Grønne at de ønsker utslippskutt på 80 prosent av 1990-nivået innen 2030, mens SV vil skape et «nullutslippssamfunn».

Venstre vil gjøre norsk industri klimanøytral- eller negativ innen 2050.

Arbeiderpartiet sier de skal arbeide for at all energibruk i Norge avkarboniseres. «Det som kan elektrifiseres, skal elektrifiseres», skriver de i partiprogrammet for neste stortingsperiode.

KrF skriver lite om enkelttiltak for elektrifisering i sitt program, men sier de ønsker et nullutslippssamfunn innen 2050, og tar også til orde for at Norge skal «ha en tydelig strategi for avkarbonisering og elektrifisering på alle områder der olje, kull og gass brukes som energi».

Ap, Høyre, Senterpartiet, SV og Venstre ønsker å elektrifisere flere oljeplattformer.

Frp er det mest sparsommelige partiet på elektrifisering, og bruker heller partiprogrammet til å kritisere elektrifisering av sokkelen og generelt peke på utfordringer ved elektrifisering.

– Uten troverdighet

For å nå norske klimamål er det rimelig å anta at norsk produksjon av fornybar energi må økes. Dog er de fleste partier skeptiske til vindkraft på land, men positive til havvind.

Særlig Frp, MDG, Senterpartiet og SV har svært restriktive tilnærminger til vindkraft på land, samtidig som de ønsker å satse på havvind.

Rødt vil på sin side si nei til både vindkraft på land og på norsk sokkel.

Hansmark i Unge Venstre mener det er uredelig å love at man skal elektrifisere over en lav sko de neste fire årene, samtidig som man stiller seg skeptisk til å produsere mer fornybar kraft.

– Det er et energiregnskap som ikke går opp, sier han.

– Hvis man skal gjennomføre alle løftene man kommer med, så trenger man mer energi. Stanser man utbyggingen av fornybar energi nå, så har vi ikke nok strøm til å gjennomføre elektrifiseringen av Norge.

I sitt partiprogram påpeker Venstre behovet for å ivareta naturinteresser i vindkraftpolitikken, men Hansmarks parti er samtidig mer positive til vindkraft på land enn de fleste andre partier.

– Vi må bygge ut vindkraft på land

Ifølge Energi og Klima vil ikke en storstilt utbygging av havvind la seg gjøre uten betydelige subsidier. Havvind er ventet å bli et globalt vekstmarked, men ifølge en rapport fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er bunnforholdene på norsk sokkel kompliserte og kostnadsdrivende.

Rapporten advarer også om betydelig høyere vedlikeholdskostnader på vindturbiner til havs enn på land, samt utfordringer med vær og distanse fra land som gjør at turbinene vil ha lang nedetid når noe går galt.

Les også: Eksperter rangerer USAs beste og verste presidenter

Hansmark er positiv til havvind, men påpeker at teknologien ikke er moden nok til at havvind er en kortsiktig kilde til en storstilt elektrifisering.

– For Venstre er det viktig at vi har en lønnsom løsning på klimakrisen, sier han.

– Dessverre er ikke flytende havvind lønnsomt helt enda, mens vindkraft på land er lønnsomt uten subsidier. Så med vindkraft på land kan vi tjene penger samtidig som vi kutter utslipp. I tillegg skal vi også ta vare på sårbar natur.

– Vi må være ærlige på at vi må bygge ut vindkraft, også på land, slår Hansmark fast.

Les også: Ernas setebelte-plassering vekker oppsikt

Unge Venstre-lederen slår også et slag for kraftkabler til utlandet.

– Det å ha kraftkabler til utlandet er en vel så viktig del av dette. Der ser vi en nesten samlet venstreside som vil stanse nye utenlandskabler som er viktige for både å kutte utslipp og at Norge skal ha tilgang til fornybar energi.

SV: – Ofrer naturen

Nettavisen har hørt med SV om de føler seg truffet av Hansmarks kommentarer.

SV vil kun åpne for småskala vindkraftanlegg på industrialiserte områder på land, og sier nei til all form for vindkraft nær kysten.

Til havs vil de stimulere til utvikling og utbygging av flytende havvind, men sier nei til bunnfaste vindturbiner.

Etter å ha lest kommentarene til Hansmark, konkluderer stortingskandidat for SV i Hordaland, Sara Bell, at Hansmark og Venstre er villige til å ofre naturen i kampen for å kutte utslipp.

– SV har gjennom flere år jobbet fram en helhetlig plan for å nå målene i Paris-avtalen. Her spiller også vindkraft en rolle, men det er jo ingen hemmelighet at spørsmålet om strøm og vindkraft er sammensatt. Du kan ikke redde klimaet på bekostning av naturen, selv om Venstre har problemer med å erkjenne det.

Bell peker på balansegangen mellom klimatiltak og utbygginger i urørt natur. Her mener hun Venstre bommer.

– Her rir Venstre og Sondre Hansmark både to og tre hester. Det er vanskelig å kjempe for storskala vindkraftanlegg, samtidig som du vil beskytte naturen. Kanskje det er Venstre som må bestemme seg for politikken sin her, før de kritiserer andre, sier Bell.

SV har også en egen klimaplan som viser hvordan de vil realisere sine klimaambisjoner.

Se video: Erna om Kåre Willoch: – Feiret hvert møte med kake