Du har sett dem i butikkene kanskje kjøpt dem med hjem også: Merkenavn som «Coop», «Xtra», «Folkets» og «First Price» er eid av matvarekjedene. Bondeorganisasjonene og Nortura kritiserer kjedene for å prioritere sine egne merkevarer (EMV) i butikkene.

Dag Fossen, en veteran i Småbrukarlag og aktiv debatant, foreslår nå å forby de store matvarekjedene fra å selge egne merker.

– Stortinget kan vedta en lov som gjør det forbudt å ha egne merkevarer når du har nådd en bestemt størrelse. Du kan ikke omsette store mengder dagligvarer, og ha EMV. Alle skjønner hvilke varer innkjøpssjefen da velger: Sine egne varer, sier han til Bondebladet.

Les også: Test av matvarepriser: Enorme forskjeller og kraftige prishopp i pizzatest

Han er langt fra den første som har kritisert EMV. I flere år har disse varene økt i omsetning i butikkene, på bekostning av andre varer. I 2016 fikk Rema 1000 kritikk for favorisering av egne Kjeldsberg over Friele: Denne Rema 1000-reklamen slaktes

Nå er politikere positive til å gjøre noe med det.

– Jeg syns dette er veldig interessante tanker. Det å gjøre store grep for å spre makta i dette markedet, svekke kjedenes dominans og ikke minst lage et system som lager mye mer mangfold og spennende produkter, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes til Bondebladet.

Les også: Vil ha slutt på disse tilbudene: - Det har vi ingen planer om å stoppe med

– Dette høres ut som et godt og konkret forslag på et problem som Rødt er helt enig i at vi må bekjempe, sier Marie Sneve Martinussen i Rødt.

– Det Fossen foreslår, er noe vi har vurdert og vurderer, sier Geir Pollestad i Senterpartiet.

Les også: Thomas Nielsen har åtte ganger bedre avkastning enn børsen: Følger én regel slavisk når han plukker aksjer (+)

Også Arbeiderpartiet ved Nils Kristen Sandtrøen i næringskomiteen på Stortinget, sier til Bondebladet at EMV er problematisk. Han ønsker ikke å kommentere EMV spesielt, da dette er tema i Regjeringens stortingsmelding om dagligvare og konkurranse, der næringskomiteen skal komme med en innstilling i midten av desember.