*Nettavisen* Nyheter.

Pasient ble gitt bedervet sondemat - døde

DØDE: Det var en 90 år gammel pasient som døde som følge av feilbehandling ved Sonjatun i Nordreisa. Foto: Ola Solvang (Nordlys)

Fylkeslegen i Troms skal nå granske omstendighetene rundt dødsfallet ved Sonjatun i Nordreisa.

(Nordlys) NORDREISA: 30. oktober i år mottok politiet melding fra kommunelegen i Nordreisa om at en pasient var død, som følge av feilbehandling.

Nordlys har fått tilgang til dokumentet som er sendt fra politiet i Tromsø til Fylkesmannen i Troms i sakens anledning.

I et annen brev sendt til Fylkeslegen – som Nordlys har fått innsyn i – beskriver ledelsen ved virksomheten omstendighetene rundt dødsfallet som «en uønsket hendelse».

En pose med sondemat som var gått ut på dato ble ved en feil gitt pasienten.

– Posen som lå på rommet skulle ha vært fjernet senest 24 timer etter åpning. Det er svært beklagelig at det ikke ble gjort, står det blant annet i brevet.

Sykepleieren sjekket heller ikke datoen på posen.

I brevet beskrives arbeidsforholdene den aktuelle helgen som svært hektisk. Sykepleieren var ikke godt nok oppdatert på pasientens kosthold og hadde ikke lest i pasientjournalen da hun kom på jobb, skiver Nordlys.

I brevet står det at sykepleieren «mener hun handlet i god tro, og vurderte det slik at beboeren skulle få mat gjennom sonden, siden det kunne gå en stund før hun fikk tid til å ta han opp av senga.»

Virksomhetsleder bekrefter i brevet at arbeidsbelastningen for de ansatte er stor, spesielt i helgene.

Sykepleieren var den eneste sykepleieren på huset den helgen.

Tilsynssak opprettet

– Vi har opprettet tilsynssak og bedt om en grundig redegjørelse fra kommunen, sier assisterende fylkeslege Knut Ivar Berglund.

– Vår oppgave vil være å greie ut hendelsesforløpet, og vurdere om det som har skjedd er brudd på helselovgivingen. Jeg kan naturlig nok ikke uttale meg om den konkrete hendelsen. I saker der ting har gått galt er det vanlig at vi følger opp med pålegg om retting. I alvorlige tilfeller vil saken bli meldt til helsetilsynet. De kan følge opp med reaksjoner overfor foretaket og personellet som har vært involverts, sier han til Nordlys.

– I denne saken beskriver sykepleieren, som var alene på vakt en svært stresset arbeidssituasjon og stor arbeidsbelastning. Hvordan vil dere følge opp denne opplysningen?

– På generelt grunnlag er det slik at virksomheter har en plikt til å legge til rette slik at de ansatte kan utføre arbeidet på en forsvarlig måte. Hvorvidt det er tilstrekkelig med en sykepleier på en avdeling vil jo avhenge av hvor mange pasienter som er innlagt, og pleiebehovet til de som er der. Det er et lederansvar å følge med og sørge for at bemanningen til enhver tid er tilstrekkelig, sier Berglund.

– Har dere funnet en sammenheng mellom lav bemanning og feilbehandling i andre saker dere har gransket?

– Ja. I noen saker har det vært slik. En presset kommuneøkonomi innebærer risiko for at ting kan gå galt som følge av lav bemanning.

Vil ikke uttale seg

Virksomhetslederen ved avdelingen der hendelsen skjedde, vil ikke uttale seg om saken.

Rådmann i Nordreisa kommune, Anne Marie Gaino, sier de har foretatt en full gjennomgang av rutinene etter dødsfallet.

– Det er ikke funnet rutinesvikt i denne saken, men vi avventer hva fylkesmannen sier før vi eventuelt gjør videre tiltak, sier rådmann Gaino til Nordlys.

– Har dere gjort noe med bemanningen, i for eksempel helger?

– Slik jeg har forstått det er det ikke uforsvarlig bemanning som var grunnen til hendelsen.

– Til tross for at sykepleieren uttaler i brevet at hun var under stor arbeidsbelastning og var stresset?

– I enkelttilfeller kan man jo føle stress, men ut fra en totalvurdering har det ikke vært uforsvarlig bemanning ved avdelingen, sier Gaino.

I brevet skriver virksomhetsleder og helse- og omsorgsleder at de vil ta en gjennomgang av rutinene og foreta en innskjerping for at disse følges.

«Avdelinga beklager på det sterkeste det som har skjedd» står det i brevet.

Les flere saker hos Nordlys.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.