Det er uklart i hvilket omfang smitteoverføring av koronaviruset forekommer om bord i fly. Flybransjen har påpekt at luftkvaliteten om bord på fly er av operasjonssal-kvalitet, og skiftes hyppig ut og renses gjennom såkalte HEPA-filtre.

Ifølge Det internasjonale luftfartsforbundet (IATA) har det bare vært noen få mistenkte tilfeller av smitteoverføring på flyreiser.

Les også: Kun én av seks vil fly innenlands resten av året

Nå viser ny forskning at et ektepar mest sannsynlig smittet kabinpersonale med koronaviruset om bord på en flygning fra Boston i USA til Hongkong i mars måned.

- Ektepar på businessklasse overførte viruset

Det viser en tidlig versjon av en studie som er publisert hos det amerikanske smittevernbyrået CDC, og som er omtalt av det anerkjente tidsskriftet Nature.

Ifølge studien var det et ektepar på businessklasse som overførte viruset til to besetningsmedlemmer. Ekteparet hadde vært på reise i Canada og USA. De fikk påvist smitte kort tid etter ankomst til Hongkong.

De to besetningsmedlemmene fikk også påvist smitte kort tid etter ankomst. Det ene besetningsmedlemmet var tilknyttet businessklasse, mens ansvarsområdet til det andre besetningsmedlemmet ikke var oppgitt i studien.

Les også: Flere hundre SAS-ansatte mister jobben

Ifølge studien avdekket genetiske undersøkelser at de fire personene var smittet med en identisk variant av koronaviruset som var utbredt i USA, men ikke i Hongkong.

Dette antyder at begge eller én av passasjerene overførte viruset til besetningsmedlemmene under flyturen, hevder forfatterne bak studien.

«Det eneste stedet hvor alle fire var i nærheten av hverandre over lengre tid, var inni flyet,» lyder studien.

Genetiske bevis

Forskerne sier at tidligere studier om smitteoverføringer om bord i fly mangler genetiske bevis, og at dette er første studien som tilbyr den type resultater.

Forskerne henviser blant annet til en uformell undersøkelse utført med 18 store flyselskap i tidsperioden januar til og med mars. Undersøkelsen avdekket bare tre mistenkte smitteoverføringer fra passasjer til besetning, men ingen mistenkte tilfeller av smitteoverføring mellom passasjerer.

«I løpet av januar til mars i 2020 mottok Det internasjonale luftfartsforbundet (IATA) tre meldinger om mistenkte tilfeller av smitteoverføring om bord i fly. Smittesporing av to passasjerer som fløy fra Kina til Canada har ikke resultert i noen indikasjoner på sekundær smitte (overføring av smitte red.anm.) under flygningen. Allikevel har testresultater for sars-cov-2 (koronaviruset) vært positive for hundrevis av flyvertinner, flyverter og piloter. Minst to har dødd. Våre resultater viser at sars-cov-2 kan overføres om bord på fly. For å forhindre overføring av virus under reise, må man fortsette med smitteverntiltak,» lyder studien.

Les også: Regjeringen vil gjeninnføre flypassasjeravgiften

IATAs uformelle undersøkelse med 18 flyselskaper, viser også til fire mistenkte tilfeller av smitteoverføring mellom piloter, men det er uklart om det i så fall skjedde om bord i flyet eller under andre omstendigheter.

Kan ha smittet tolv på businessklasse

En annen studie, hvor også en tidlig versjon er blitt publisert hos det amerikanske smittevernbyrået CDC, avdekker det som tilsynelatende er smitteoverføring fra passasjer til passasjer. Dette skal være en av de første studiene som har analysert faren og risikoen ved smitteoverføring av koronaviruset om bord på fly.

Forskerne har foretatt nærmere undersøkelser av en smitteklynge som de har sporet tilbake til en 27 år gammel kvinnelig passasjer på businessklasse.

Kvinnen fikk først symptomer som sår hals og hoste den 29. februar. Dagen etter tok hun en ti timer lang flytur fra London til Vietnam. Kvinnen hadde fortsatt symptomer. 27-åringen fikk påvist koronaviruset fem dager etter ankomst. Hun var den eneste personen om bord i flyet som hadde symptomer under flyreisen. Forskere har senere påvist at hun smittet tolv personer på businessklasse, to passasjerer på økonomiklasse og ett besetningsmedlem på økonomiklasse.

Forskerne mistenker at smitten om bord i flyet kan ha skjedd enten ved dråpesmitte eller luftsmitte via aerosoler, skriver The Hill. Aerosol er ifølge Store Norske Leksikon en gass med finfordelte partikler eller dråper som er så små at de holder seg svevende i gassen.

Forskerne utelukker ikke at kontakt mellom den smittede og de andre businessklasse-passasjerene kan ha forekommet på flyplassen eller under ombordstigning. Mens kontakt mellom kvinnen og de to økonomi-passasjerene kan i teorien ha skjedd ved ankomst under passkontrollen eller ved henting av bagasje.

Studien kunne imidlertid ikke fremlegge noen sterke bevis som indikerte at smitteoverføringen oppsto før eller etter flyturen.

- Risikoen er reell

«Risikoen for smitteoverføring av koronaviruset om bord på fly, er reell og kan potensielt forårsake covid-19-klynger av en betydelig størrelse, selv på businessklasse hvor det er romslig seteplassering, langt mer romslig enn den etablerte avstanden som brukes til å definere nærkontakt på fly,» lyder studien.

Begge studiene har tatt utgangspunkt i hendelser som skjedde før det ble iverksatt omfattende smitteverntiltak som blant annet forbud og anbefalinger om bruk av munnbind.

Forskerne, som studerte smitteklyngen fra London-Vietnam-flyturen, erkjenner at dette er en begrensning i studien.

«Vi hadde ingen tilgjengelig data om individuelle passasjerers bruk av ansiktsmasker om bord på flyet, noe som ville gitt oss muligheten til en mer raffinert risikoanalyse. Ansiktsmasker var verken anbefalt eller mye brukt om bord på fly tidlig i mars måned, spesielt ikke blant reisende fra Europa,» lyder studien.