*Nettavisen* Nyheter.

Påtalemyndigheten anker Keshvari-dom - mener straffen er for mild

DØMT TIL FENGSEL: Tidligere Frp-politiker Mazyar Keshvari Keshvari ble dømt til sju måneders fengsel 25. oktober.

DØMT TIL FENGSEL: Tidligere Frp-politiker Mazyar Keshvari ble dømt til sju måneders fengsel 25. oktober.  Foto: (NTB scanpix)

Stortingspolitikeren ble dømt til sju måneders fengsel. Nå anker påtalemyndigheten på straffeutmålingen.

19.11.19 11:06

OSLO (Nettavisen): Bedrageridommen mot stortingspolitiker Mazyar Keshvari (38) falt 25. oktober. Nå er det klart at påtalemyndigheten anker over straffeutmålingen.

Keshvari ble dømt til sju måneders fengsel.

Tirsdag opplyser statsadvokat Monica Krag Pettersen at de har tatt endelig stilling til ankespørsmålet:

«Statsadvokaten i Oslo vil informere om at påtalemyndigheten har anket Nedre Romerike tingretts dom av 23. oktober 2019, hvor Mazyar Keshvari ble dømt til 7 måneder fengsel for grovt bedrageri mot Stortinget», skriver hun i en pressemelding fra Oslo statsadvokatembeter.

Anken gjelder straffutmålingen. Påtalemyndigheten mener at tingretten har utmålt en for mild straff.

«Tingretten har etter påtalemyndighetens oppfatning i skjerpende retning lagt for liten vekt på at det grove bedrageriet er begått av en stortingsrepresentant i anledning vervet som stortingsrepresentant. Videre mener påtalemyndigheten at tingretten i for stor grad har knyttet utmålingen opp mot nivået for trygdebedrageri», heter det i pressemeldingen.

Saken vil om kort tid bli oversendt Eidsivating lagmannsrett som vil ta stilling til om anken skal tas under behandling.

- Vil se fremover

Keshvaris forsvarer, John Christian Elden, sier dette i en kommentar til Nettavisen:

- Vi er overrasket over at påtalemyndigheten ikke har forholdt seg til at tingretten allerede har gitt en svært streng og klart begrunnet dom etter dagens rettspraksis, men som Keshvari bestemte seg for å godta for å komme videre i livet uten de belastninger den uavgjorte straffesaken medfører. Når saken først sendes lagmannsretten vil vi påstå at den nektes behandlet, men dersom den tas opp til behandling vil vi påstå at straffen settes ned til 4 måneders fengsel.

Klikk på bildet for å forstørre. OVERRASKET: Advokat John Christian Elden mener Keshvari-anken ikke har noe i lagmannsretten å gjøre.

OVERRASKET: Advokat John Christian Elden mener Keshvari-anken ikke har noe i lagmannsretten å gjøre. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Da Nettavisen snakket med Elden like etter at dommen hadde falt, sa han at Keshvari nå ønsker å se fremover:

- Keshvari har fått en streng, men rettferdig dom. Retten la seg to måneder over det jeg mente var riktig, men tok klar avstand fra statsadvokatens argumentasjon om at utgangspunktet for straffen burde være to år.

- Retten skriver at den ikke finner noen rettskildemessig dekning for denne påstanden, og finner det riktigere å sammenligne med trygdebedragerier. Keshvari vil ha saken avsluttet og komme seg videre, så han håper dette er et endelig punktum, la forsvareren til i oktober.

- Mest skambelagte tiden

Elden la ikke skjul på at saken går sterkt inn på Keshvari, som er sykmeldt fra sitt verv på Stortinget:

- Keshvari er sterkt preget av den alvorlige og strenge dommen han har fått. Og det er som han sa i retten: dette er den mørkeste, tyngste og mest skambelagte tiden i hans liv. Så dommen går sterkt inn på ham, samtidig som han ønsker å gjøre opp for seg.

Stortinget vil ikke gi Keshvari godtgjørelse mens han soner dommen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag