- Etter en samlet vurdering, der det er tatt i betraktning at saken etter gjenåpningen ikke er endelig avgjort, og der også behovet for samfunnsvern er vurdert, har påtalemyndigheten kommet til at vi vil støtte Kristiansens anke til Høyesterett og påstå ham løslatt, skriver statsadvokat Andreas Schei i en pressemelding.

Les også: Høyesterett behandler Viggo Kristiansen-fengsling i juni

- Overrasket

– Viggo er betydelig overrasket, men veldig glad. Jeg har også snakket med familien. Det er en enorm lettelse. Flere sier det skal hjem og heise flagget, sier Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, til NTB, og legger til: – Vi nærmer oss en fasit i Baneheia-saken.

Gjenopptakelseskommisjonen besluttet 18. februar i år å gjenåpne straffesaken mot Viggo Kristiansen. Saken ble deretter overført fra Agder til Oslo statsadvokatembeter.

Oslo statsadvokatembeter arbeidet fremdeles med saken, men har nå kommet til at de må gå inn for løslatelse.

21 år forvaring

- Grunnet sakens alder, omfang og pågående etterforskningsskritt må det antas at endelig innstilling og riksadvokatens avgjørelse tidligst vil kunne foreligge høsten 2021, heter det i pressemeldingen.

Kristiansen soner en forvaringsdom med tidsramme på 21 år med etter Baneheia-drapene i 2000. Forvaringsdommen utløper 12. september 2021.