Gå til sidens hovedinnhold

Paviljongskjebne avgjøres torsdag

Det lille skogholtet i Lopperud barnehage kan bli ofret til fordel for parkeringsplasser, for at paviljongen skal få bli stående.

LANGERUD: I morgen kveld skal Østensjø bydelsutvalg (BU) ta stilling til om den midlertidige paviljongen i Lopperud barnehage skal opprettholdes og ta imot nye barn, etter at dagens barn på nyåret flytter inn i nybygde, permanente lokaler.

Utfordringen er parkeringsplasser for de ansatte, samt å få gode nok utearealer til den økte mengden barn samtidig som paviljongen opptar verdifull plass.

Befaring i snøføyka

Sist fredag var det befaring i Lopperud barnehage, med representanter for bydelen, bydelsutvalget, Omsorgsbygg, byrådsavdeling for kultur- og utdanning, samt Plan- og bygingsetaten.

Barnehagen var representert ved styreren og de ansatte gjennom hovedvernombudet. Foreldresamarbeidsutvalget var ikke tilstede, på grunn av det som ble omtalt som en misforståelse. Involverte naboer var heller ikke å se.

Parkering i skogholtet

Bydelen har fått tvert nei fra naboene om å fortsette å leie arealer som de har gjort i byggeperioden. På befaringen ble det derfor fremlagt et forslag om å opparbeide parkeringsplass i det lille skogholtet mellom barnevognskjulet og Paal Bergs vei.

Styrer Knut Servold så ikke optimistisk på at den planlagte trehytta i så fall går i vasken, men uttalte ellers at det viktigste for ham i hele denne saken er å finne en løsning som de ansatte kan godta, slik at foreldrene slipper å frykte utskiftninger og sykmeldinger blant personalet.

Kan ikke utvide uteområdet

Bydelen har ønsket en vurdering av om det er mulig å utvide barnehagens uteområde nedover friarealet på nedsiden av paviljongen. Dette ble avvist fordi det ikke er anbefalt å ha lekearealer under høyspentledninger, i tillegg til at det vil ta for lang tid og være for kostbart å grave dem ned.

Mulighetene for å ta med grupper av barn ut på tur i området ble også nevnt, men som styreren påpekte fordrer det full bemanning til enhver tid.

Vil strekke seg langt

Spesialrådgiver Bente Borgen Wold i byrådsavdelingen uttalte at Oslo kommune vil strekke seg langt for å beholde paviljongen, men at den neppe vil bli stående mer enn to år. Bydelens barnehagesjef Tommy Grotterød berømmet de ansatte for å ha strukket seg langt og skjønte deres frustrasjon, men sa at bydelen også har alle barna uten barnehageplass å ta hensyn til.

Det blir vanskelig å få full dekning hvis vi sier nei til denne paviljongen som allerede står her, sa Grotterød.

Prosjektleder Britt Eikholt i Plan- og bygningsetaten fastslo at parkering/trafikkavvikling og utearealene er avgjørende for paviljongens fremtid. Da befaringen fant sted ventet de på godkjenning fra andre instanser i forbindelse med disse punktene.

127 barn

Bydelen ser for seg 36 småbarn i paviljongen, tillegg til dagens 91 barn.

Normen er 24 kvadratmeter uteareal per barn, mens det i Lopperud barnehage nå er snakk om vesentlig færre kvadratmeter per barn. Omsorgsbygg påpekte at normen bare er veiledende, og at kvaliteten på utearealene er vel så viktig som størrelsen.

Hanne Eldby, SV-representant i bydelsutvalget og leder av oppvekstskomiteen, sa at det ikke hjelper om utearealene blir aldri så fine, hvis ansatte og foreldre er negativt innstilt.

Da risikerer vi at barnehagen ikke blir bra uansett, sa hun bekymret.

Inntil videre får foreldre, barn og ansatte glede seg over at øvre del av utearealene i disse dager opparbeides med etterlengtede lekeapparater.

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem