I stevningen, som er levert Jæren tingrett, står det at pelsdyrbonden har behov for å få erstatningskravet prøvd for retten, da han ikke lenger får finansiering fra banken til å sikre forsvarlig drift på gården, skriver Nationen.

Pelsdyrbonden på Klepp har investert mye penger i utstyr og moderne anlegg for å kunne drive farmen fram til han går av med pensjon. I 2025 vil han imidlertid være 61 år, og dermed går han glipp av erstatning for tapt inntekt som gis til alle pelsdyrbønder over 63 år når næringen legger ned.

Les også: Vedum raste mot Solbergs «pelsdyrgave» til Venstre

Ifølge stevningen medfører dette at bondens virksomhet «kveles» da driftsbygninger, driftstilbehør og driftsløsøre vil være verdiløst.

Til NRK oppgir pelsdyrbonden at han har regnet seg fram til et tap på omkring ni millioner kroner, mens statens kompensasjon vil være rundt 2,8 millioner kroner.

Les også: Takk til den ekte bonden

Advokaten til bonden, Sigurd Klomsæt, sier til NRK at søksmålet kan få betydning for alle som er i samme situasjon.

I juni vedtok Stortinget en styrt avvikling av pelsdyrnæringen fram mot 2025. Det medfører at nærmere 200 pelsdyroppdrettere i Norge må finne seg nytt arbeid.

(©NTB)