Gå til Nettavisen Motor

NSB presenterte torsdag en helt ny togmodell – nemlig FLIRT (Fast Light Innovative Regional Train) fra den sveitsiske togprodusenten Stadler Rail Group.

Se video av det nye Stadler FLIRT lenger ned i teksten

NSB har inngått avtale om levering av 50 togsett av denne typen, som i første omgang skal settes i trafikk på Østlandet. I kontrakten har NSB også opsjon på levering av ytterligere 100 togsett.

Dette er en tung investering for NSB, hvor totalkostnaden vil komme på 4 milliarder kroner. For hvert enkelt togsett vil prislappen ligge på 80 millioner kroner.

I skrivende stund utfører NSB testing av det nye toget på strekningen Oslo-Bergen. Det er ikke vinterforholdene de ønsker å teste, men hovedsakelig strømforsyningen. Drevne lokførere har også forsøkt å «sette fast» toget i de bratteste bakkene på Vestlandet, men FLIRT har så langt bestått alle tester.

- Godt tilpasset norske værforhold
Det nye toget fra Sveits er i større grad enn de togsettene som går på norske skinner i dag, tilpasset det norske vinterværet. Det kan igjen være med på begrense driftsstans på grunn av ising i understellet.

Leder for persontog i NSB Stein Nilsen mener Stadler kan tilby dem en velprøvd og moderne teknologi.

- De kritiske systemene er bygget inn i selve toget, og er ikke utsatt for vær og vind på samme måte som de andre togtypene våre, sier Nilsen.

Togene er velprøvd i flere land, men settene som skal komme til Norge er fremdeles i designfasen, og vil være det frem til slutten av august. Stadler skal så starte produksjonen i slutten av året, hvorpå de første togene kommer til landet i 2011. I løpet av første kvartal 2012 skal alle de 50 settene være i full drift.

Norsk spesial
Togsettet som ble presentert for pressen torsdag har vært i trafikk i Sveits i 4 år. Det er mekanisk likt de togene som kommer til Norge, men utformingen av togkupeen vil være tilpasset norske forhold og ønsker.

Se video av det nye Stadler FLIRT her:

HTML EMBED
video_embed(12177,1);

Nilsen setter spesielt pris på en av fordelene med de nye togsettene.

- Dette toget har samme gulvhøyde som plattformen, og dette er bra for både rullestolbrukere og syklister, påpeker Nilsen overfor Nettavisen.

De togene som skal gå i Norge vil også ha litt andre seteløsninger.

- For best mulig å kunne utnytte den begrensede skinnekapasiteten vi har i landet, er det viktig å få flest mulig passasjerer i hvert tog. Derfor vil togene vi har bestilt være litt bredere enn det vi har sett i dag, med 3+2 seter i bredden, forteller han.

En annen norsk spesialitet blir at setene ikke vil stå to og to mot hverandre. Undersøkelser viser nemlig at nordmenn ikke er like glad i å sitte ansikt til ansikt med fremmede som sveitserne er.

Det er heller ingen tilfeldighet at hvert togsett vil bestå av 5 vogner.

- Dette gjør vi for å utnytte kapasiteten til det maksimale, slik at vi får dekket hele plattformlengden (med to togsett) og ta flest mulig passasjerer, sier Nilsen.

Og NSB akter å ikke gjøre noen forskjell på kundene i deres nye togtype.

- Alle skal få tilgang til strømuttak og bredbånd, sier Nilsen stolt.

Etterlyser politisk aksjon
NSB har også forlangt at de togsettene som kommer til Norge skal ha en toppfart på 200 km/t i motsetning dagens FLIRT-sett som har en toppfart på 160 km/t. Det er riktignok svært begrenset antall strekninger der denne toppfarten kan utnyttes i dag, men NSB tenkter fremover.

- Vi håper politikerne gjør det som er nødvendig med infrastrukturen, for enkelte steder er jo gjennomsnittshastigheten på 70 km/t. Nå gjør vi en ny stor satsning, og det er viktig at politikerne følger opp med bevilgninger og at jernbaneverket stabiliserer hele jernbanesystemet, understreker Nilsen.

- Vi kunne ha hatt en mulighet til å kjøre langt raskere dersom togskinnene hadde vært bedre, sier han.

Han forteller at de fleste jernbaneanleggene i Norge er betydelig eldre enn 30-40 år, hvor også en stor del av jernbanenettet er 130 år gammelt, spesielt i Østlandsområdet.

Endelig
Nilsen oppgir også at når de nye togene ankommer Norge, så planlegger NSB å fase ut de eldste togsettene fra 1969 som fremdeles er i drift.

Nettavisen påpeker at en del pendlere sikkert vil mene at dette er på tide.

- Det syns vi og! sier en smilende Nilsen.

Men han etterlyser også politisk aksjon.

- Vi håper at politikerne vil satse mer på jernbane slik de har uttrykt i statsbudsjettet og i regjeringens krisepakke. Men satsningen må ikke stoppe der, den må fortsette dersom vi skal få et togprodukt som markedet vil ha, avslutter han.

Det siste fra Nettavisen Motor:

Disse er mest forsiktig

Her koster det 5.659 kroner i avgifter

Fyll tanken nå mens du kan

Mer om bil, MC og trafikk finner du i Nettavisen Motor