Pengegaloppen fortsetter

Ferske tall overrasker økonomene - vi er i ferd med å shoppe opp renten.

19.05.08 00:02

Hjulene i norsk økonomi går fortsatt fort rundt. Detaljhandelen viser høyere vekst enn det økonomene forventet.Ifølge sesongjusterte tall økte varekonsumet med 0,2 prosent fra september til i oktober. Det viser statistikk fra SSB.Også detaljomsetningsindeksen viser en vekst i samme periode på 0,2 prosent. Kjøp av klær og sko samt fritidsutstyr bidro mest til veksten, med en vekst på respektive 0,9 og 1,9 prosent.Både detaljomsetning og varekonsum er viktige nøkkeltall som viser hvor det bærer hen for den norske økonomien. De er dermed viktige parameter for rentesettingen i Norges Bank.Elektro-vekst

Det private forbruket er fortsatt høyt, og særlig butikker med salg av elektriske husholdningsapparater, radio og fjernsyn økte sterkt. I verdi økte salget med 21,6 prosent i oktober i år sammenlignet med oktober i fjor, viser detalsjomsetningstallene fra SSB.Sterkere enn ventet

Tallene for disse parametrene har vist sterke høsttendenser, men på forhånd var det forventet en viss reversering.Økonomene ventet i forkant av tallene at detaljomsetningen ville vise et fall på 0,8 prosent i oktober. I Handelsbanken ventet de at detaljomsetningen vile ligge på 0,1 prosent, mens man i DnB NOR Markets ventet at detaljomsetningen ville vise et fall på 0,6 prosent i oktober, mens varekonsumet ble anslått til et fall på 0,8 prosent for samme periode.Detaljomsetningsindeksen - Norge

Indeksen publiseres av Statistisk sentralbyrå og kommer mot slutten av månedene etter den som måles. Den viser utviklingen i detaljomsetningen, unntatt motorkjøretøyer og bensin. Statistikken er basert på tall samlet inn fra butikker.Det oppgis både tall i volum og i verdi, og med og uten sesongjustering. Det er også tall for ulike typer butikker.Hovedfokus er på månedsvis endring i sesongjustert volumindeks.Indeksen følges nøye som et mål på aktiviteten til husholdningene, og en kraftig vekst kan indikere kommende rentehevning - og motsatt.Varekonsumindeksen - Norge

Statistisk sentralbyrås varekonsumindeks anslår husholdningenes forbruk av varer.Den kommer senere enn detaljomsetningsindeksen, som dermed får mer oppmerksomhet.Varekonsumindeksen har imidlertid et bredere omfang. Den omfatter detaljhandelsindeksen, men i tillegg førstegangsregistrering av biler og motorsykler, salg av bensin til bensinstasjoner og husholdningenes forbruker av kraft.Målingen er i volum, ikke i verdi.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.