Gå til sidens hovedinnhold

Pengene renner inn i Norge

Ikke på to år har det norske handelsoverskuddet vært så høyt.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Norge i desember hadde det høyeste handelsoverskudd på to år. Det var storomsetningen av laks i perioden, som dro opp tallene.

Vi eksporterte varer for 74,8 milliarder i desember 2010, mens importen beløp seg til 39,1 milliarder kroner. Overskuddet på handelsbalansen har ikke vært så høyt siden november 2008, og lakseeksporten var rekordhøy for fjerde måned på rad.

Høy råoljeeksport
Eksporten av råolje beløp seg til 28,7 milliarder kroner i desember 2010. Oppgangen skyldes vekst i både volum og pris sammenlignet med november. Økningen i eksportverdien på nesten 25 prosent fra desember i 2009 skyldes økt oljepris, fra 427 til 557 kroner fatet. Det ble eksportert færre fat i desember 2010 enn året før. Verdien av råoljeeksporten har ikke vært så høy på over to år.

Eksportverdien for naturgass økte også sammenlignet både med november 2010 og desember året før, og endte på 17,6 milliarder kroner den siste måneden i 2010. Økningen var på rundt 15 prosent sammenlignet med 2009. Dette skyldes økt eksport av naturgass i gassform. Totalt ble det eksportert 10,3 milliarder kubikkmeter av denne typen gass i desember 2010.

Sterkt fiskemarked
Den totale fiskeeksporten økte med 878 millioner. Her bidro altså rekordhøy lakseeksport. Fersk oppdrettslaks med hode endte på 2,7 milliarder kroner i desember 2010.

Eksporten av varer, unntatt råolje, naturgass, kondensater, skip og oljeplattformer, endte på 28,2 milliarder kroner i desember 2010. Den viste dermed en økning på 3,1 milliarder kroner, eller 12,2 prosent, sammenlignet med samme måned i 2009.

Gruppen for bearbeidde varer bidro med den største økningen her. Jern og stål økte med 245 millioner, mens andre metaller økte med over 1,1 milliarder kroner. For andre metaller utgjorde aluminiumslegeringer nesten halvparten av økningen.

Eksporten av kjemiske produkter gikk opp med 981 millioner. Uorganiske kjemiske produkter, der silisiumeksporten var rekordhøy, bidro mest til dette. Videre økte den totale fiskeeksporten med 878 millioner.

Rekordhøy strømimport
I motsatt retning bidro den store importen av strøm i desember.

Strømimporten utgjorde 958 millioner kroner i desember 2010, noe som er en økning på 738 millioner kroner sammenlignet med samme måned i 2009. Dette er den høyeste strømimporten noen gang registrert. Dette skyldes rekordhøy strømpris, men også høy mengde.

Reklame

Derfor er den norske ladekabelen så genial

Kommentarer til denne saken