Penger til forvaltning

Oppdal kommune har søkt fylkesmannen om til sammen 218.000 kroner til seks naturforvaltningstiltak.

Ifølge lokalavisa Opdalingen er utvidelse av Rauøra friluftsområde det største tiltaket.

TrønderEnergi har tatt på seg å opparbeide ny infrastruktur som utvidelse av vei til eksisterende parkeringsplass, nye veier og ny parkeringsplass i forbindelse med friluftsområdet. TrønderEnergi vil dekke kostnadene som beløper seg til 420.000 kroner. Resten av opparbeidingen er kostnadsberegnet til 240.000 kroner, og til dette søker kommunen Fylkesmannen om et tilskudd på 120 000 kroner.

Oppdal kommune har ansvar for drift i friluftsområdene Kullsjøen i sentrum og Rauøra ved Gjevilvatnet. Samlede utgifter til drift av disse områdene beløper seg til 40.000 kroner. Det søkes Fylkesmannen om støtte på 20.000 kroner.

Det søkes også Fylkesmannen om tilskudd til viltforvaltning. I forbindelse med avtalen som er inngått med Oppdal ettersøkslag om ettersøk og ivaretaking av fallvilt, søkes det om et tilskudd på 25.000 kroner for 2006.

Samtidig søkes det om et tilskudd på 15.000 kroner til forebyggende tiltak mot hjorteviltpåkjørsler. Det samme gjelder et fôringsprosjekt. De samlede utgiftene er 30.000 kroner, og det søkes om et tilskudd på halvparten.

Kommunen planlegger å tilrettelegge for informasjon om villrein og fangsttradisjoner på Kongsvold. Det er utarbeidet et prosjekt for dette. Av et totalt kostnadsoverslag på 840.000 kroner, søkes det om et tilskudd fra Fylkesmannen på 20.000 kroner i 2006, skriver avisa.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.