Økokrim overlater nå til Riksadvokaten om det skal reise sak mot de tidligere stortingsrepresentantene Magnus Stangeland (Sp), Anders Talleraas (H) og Thor-Eirik Gulbrandsen (Ap), med påstand om brudd på bedrageribestemmelsene i straffeloven.

- Saken vil bli oversendt herfra til Riksadvokaten, sier statsadvokat Elisabeth Roscher i Økokrim til Aftenposten.

Den endelige avgjørelsen vil trolig komme noen uker utpå nyåret.

Samtidig har Statens Pensjonskasse fått i oppdrag å vurdere hvilke beløp som skal kreves tilbake til det offentlige, også fra representanter som ikke er under etterforskning.

Denne saken er ferdig behandlet, men avgjørelsen er unntatt offentlighet.

Pensjonssaken startet i juni i fjor, da Riksrevisjonen slapp en rapport der det sto at seks stortingsrepresentanter hadde mottatt for mye i pensjon.