Forsvarsledelsen i Washington mener at verden er blitt et tryggere sted for amerikansk militærpersonell, og rundt 20 land strykes derfor fra lista over hvor det skal utbetales risikotillegg.

- Den umiddelbare trusselen mot amerikansk personell som følge av opprør, borgerkrig, terrorisme og krigshandlinger er betydelig redusert i mange land, heter det i Pentagons begrunnelse.

Nærmere 200.000 amerikanske soldater mottok til sammen over 3 milliarder kroner i risikotillegg i 2012, som er det siste året det foreligge full oversikt over.

Med de nye reglene vil rundt 50.000 soldater miste tillegget, noe Pentagon har beregnet at de kommer til å spare drøyt 600 millioner kroner årlig på. (©NTB)