I 2016 døde 17 personer på norske asylmottak. Blant dem var det tre barn, viser tall Nettavisen har fått av Utlendingsdirektoratet (UDI). Det har vært en tredobling i antall dødsfall på norske asylmottak fra 2015 til 2016, men verken Utlendingsdirektoratet eller Dødsårsaksregisteret kjenner til dødsårsakene.

Leder i NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere), Ann-Magrit Austenå, mener det er kritikkverdig at norske myndigheter ikke har noe oversikt eller statistikk over hva asylsøkere ved norske asylmottak dør av.

- Vi må få kunnskap om dette er dødsfall som kan forebygges, om det skyldes manglende oppfølgning av barn, manglende tillitt til mottaksansatte eller kommunelege med ansvaret for helse. Er det for eksempel enslige kvinner med ansvar for barn som ikke i stor nok grad tar kontakt med den mannlige legen? Her det det mange ubesvarte spørsmål, uttalte hun til Nettavisen tidligere i uken.

Austenå mener ansvaret ligger hos innvandrings- og integreringsministeren, som er øverste ansvarlige myndighet over UDI, som har ansvaret for mottakene og det som skjer på mottakene.


Fraskriver seg ansvaret
Per Sandberg, som er settestatsråd for Sylvi Listhaug, fraskriver seg ansvaret og henviser til Helse- og omsorgsdepartementet.

- Jeg ser svært alvorlig på dødsfall på asylmottak. Dødsårsaksregisteret er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, spørsmål om statistikk må derfor stilles til helse- og omsorgsministeren, svarer Sandberg i en skriftlig kommentar til Nettavisen.

- Tallene kan romme mange ulike dødsårsaker. Selv om UDI ikke har anledning til å føre offisiell statistikk, betyr ikke dette at utlendingsmyndighetene ikke har kunnskap om årsaker til dødsfall og andre uønskede hendelser i mottak, sier Sandberg.

Men verken Dødsårsaksregisteret eller UDI kan oppgi Nettavisen noe som helst informasjon om dødsårsaker ved norske asylmottak.

Nettavisen har sendt en henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet, og avventer svar fra helse- og omsorgsministeren.

(Artikkelen fortsetter under avstemningen).

Selvmordsforsøk
Både NOAS og UDI understreker at selvmordsforsøk er et kjent problem ved norske asylmottak. Men norske myndigheter har altså ingen konkrete tall som kan vise omfanget av dødsfall ved asylmottak forårsaket av såkalte ytre årsaker som ulykker, selvmord og drap.

- Det er også rapportert om tilfeller av selvskading, og vi kjenner til at det den senere tiden har vært flere selvmordsforsøk i mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Vi tar dette veldig alvorlig, og mottakene har iverksatt en rekke tiltak for å hjelpe de berørte ungdommene, samt at vi samarbeider tett med lokalt barnevern, skole, spesialisthelsetjeneste og politi, har fungerende avdelingsdirektør ved UDI, Knut Berntsen, tidligere uttalt til Nettavisen.

- Det vi vet og kjenner til, er at det er selvmordsforsøk i forbindelse med klienter som vi har sakene til. Heldigvis har selvmord blitt avverget, men jeg kan ikke si at selvmord ikke har skjedd på norske asylmottak i 2017, har Austenå uttalt.

131 dødsfall på ti år
I 2015 var det registrert 234 dødsfall på norsk jord blant personer som ikke var bosatt i Norge. En stor andel av dødsfallene skyldes ytre årsaker som ulykker, selvmord og drap, ifølge rapporten «Dødsfall i Norge blantikke-bosatte 2015».

De siste ti årene er det registrert 131 dødsfall på norske mottak, viser tall fra UDI. 14 av dødsfallene var blant barn som var under fem år, mens det var 14 dødsfall blant barn i alderen seks til 17 år i samme periode.

Blant de 131 dødsfallene på asylmottak de siste ti årene, var 117 personer under 66 år gamle da de døde.