Gå til sidens hovedinnhold

Permitteringer til himmels

Antall permitteringer i Norge er seksdoblet på ett år. Nå gjør regjeringen det enda lettere.

Antallet permitteringer i norsk næringsliv har eksplodert det siste året.

I februar 2008 var antall permitterte arbeidstakere her til lands på 1.600. Nå er tallet nær seksdoblet.

I Konjunkturbildet 01/09, utgitt av Finansdepartementet, opplyses det at antallet permitterte har økt med 5.900 personer til en total på 7.500 helt permitterte arbeidstakere her til lands.

Samtidig har antallet midlertidige permitterte, arbeidstakere som er mellom 50 og 99 prosents permitterte, økt med 4.000 i samme periode.

Og nå varsler regjeringen at det skal bli enda lettere å si opp arbeidstakere midlertidig.

Senker kravet
De vil senke kravet til arbeidsreduksjon for rett til dagpenger ved permittering til 40 prosent. Samtidig forslår de å utvide avbruddsperioden ved permittering på grunn av arbeid uten at det påløper lønnsplikts- eller ventedager for dagpengeutbetaling fra fire til seks uker.

Endringene skal, etter planen, iverksettes innen 1. juli.

- Med disse endringene blir det enklere å fordele permitteringer, helt eller delvis, på flere arbeidstakere og over lengre tidsrom. Forslagene imøtekommer et sterkt ønske hos partene i arbeidslivet, sa statsminister Jens Stoltenberg i en pressemelding onsdag.

Viktig skritt
Norges Hovedorganisasjon (NHO) er relativt fornøyd med signalene fra regjeringen. De mener imidlertid at regelendringene burde gått enda lenger.

- Vi synes det er bra at man har satt ned kravet til å få dagpenger til 40 prosents permittering slik at arbeidsgiver kan permittere to dager i uken. Det er i tråd med det vi tidligere har spilt inn. Dette, sammen med reduksjonen i antall dager arbeidsgiverperioden fra 10 til 5 dager som blir gjeldende fra 1. april, er positivt, sier advokat Erik Aagaard i NHO til Nettavisen.

Regjeringen har imidlertid ikke gått med på alle innspillene som har kommet fra arbeidsgiversiden.

- Vi anmodet om at arbeidsgiverperioden måtte senkes i tråd med permitteringsbrøken slik at betalingsplikten til arbeidsgiveren blir lavere dersom man snakker om en delvis permittering, men det er ikke med i denne endringen. Dermed er vi fortsatt i en situasjon der det er billigere å permittere noen helt enn delvis. Slik sett er vi stort sett fornøyd med det som har kommet i dag, men det mangler noe, sier Aagaard.

Reklame

NÅ: Milrab har oppdatert salget med sportsklokker og Oakley