Den tidligere fotballspilleren John Arne Riise og hans manager Erland Bakke klaget Nettavisen inn til Pressens faglige utvalg og hevdet de hadde brutt flere punkter i Vær varsom-plakaten.

Saken ble behandlet i PFU onsdag. Utvalget endte med å uttrykke at Nettavisen ikke klargjorde premissene godt nok da de snakket med Riises manager, men avviste at det var snakk om brudd på god presseskikk.

Riise annonserte mandag i Dagbladet at han ville gå til søksmål mot Nettavisen dersom han fikk medhold i PFU.

- Etter en samlet vurdering har Nettavisen ikke brutt god presseskikk, konkluderte PFU.

Dette er saken Riise og Bakke klaget inn: Ekteparet Riise har kemneren på nakken - igjen

- Dette var gledelig, men ikke uventet. Vi mener dette var en helt grunnløs klage. Vi merket oss særlig PFUs uttalelser om at når Riise stiler opp i TV-program der han bretter ut egen privatøkonomi, må han akseptere at også andre medier interesser seg for saken, sier Nettavisen-redaktør Erik Stephansen i en kommentar til saken.

Nettavisen omtalte i februar at Riises selskap Alle Skal Med AS er begjært konkurs.

Tittelen på saken var «Ekteparet Riise har kemneren på nakken – igjen».

Riise og Bakke mener det var brudd blant annet på punkt 3.3 i Vær varsom-plakaten om premissene, fordi han mener seg sitert mot sin vilje. Bakke sier hans svar ble gitt som bakgrunnsinformasjon.

- Jeg mener det er riktig å skjerpe uttalelsen mot en samlet vurdering, men at vi ikke feller på dette, sa utvalgsmedlem Anne Weider Aasen og fikk følge av flertallet.

Når PFU snakker om en «samlet vurdering» er det ikke en fellelse, men noe PFU oppfatter å være i grenseland.

- Jeg synes ikke det går an å gjemme seg bak at det er et indirekte sitat, sa utvalgsmedlem Øyvind Kvalnes under behandlingen. Kvalnes mente det var brudd på 3.3.

Selskapets regnskap ble omtalt, blant annet at likviditeten var svak ved utgangen av 2018. Det gikk også fram at selskapet har vært sen med innlevering av regnskapene flere år, samt at selskapet også ble begjært konkurs i 2019, da grunnet et uoppgjort skattekrav.

Klagerne reagerer videre på kredittvurderingen som er gjort i den påklagede saken, og skriver: «Nettavisen valgte i denne saken å publisere en kredittvurdering av John Arne Riise som privatperson og publisere denne. Det er strenge krav knyttet til å gjøre en kredittvurdering. En av kravene er at den skal behandles konfidensielt. (…) Dette bryter med VVP punkt 4.1, 4.4, 4.5, 4.7, 4.10, 4.13, 4.14», heter det i klagen.

- Jeg synes artikkelen er nøktern. Man forholder seg til tall og skriver om det, uttalte Anne Weider Aasen, og på disse punktene var det ikke uenighet i utvalget.