OSLO (Nettavisen): I forkant av drapet av stesøsteren Johanne og terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum i fjor høst laget Philip Manshaus en plan for gjennomføringen av handlingene.

Nettavisen har fått tilgang til over hundre sider med terroristens egne private notater som strekker seg flere år tilbake i tid.

Det var lørdag 10. august i fjor høst at Manshaus drepte sin egen stesøster Johanne, før han utførte terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum. Johanne ble skutt med totalt fire skudd i hodet og brystet.

Les også: Nye bilder: Her er terroristen Philip Manshaus pågrepet og undersøkt av politiet

Planla å brenne moské

Manshaus erkjenner å ha begått de straffbare handlingene, og er tiltalt for disse, men nekter straffskyld og har påberopt seg nødverge.

Rettssaken starter kommende torsdag.

Nye opplysninger Nettavisen har fått tilgang på viser detaljer om hvordan Manshaus skal ha planlagt, og veid ulike hensyn i forbindelse med en terroraksjon. Det er i en udatert del av notatene han skriver om dette. Notatene er skrevet på tre linjerte A4-ark og hovedoverskriften er «PLAN:».

På den første siden skriver han blant annet følgende om hvordan han skal ta seg inn i moskeen og hva han skal gjøre der:

«Gå rett inn, skyte opp med 22lr, kaste geværet, gå over til hagle, avfyr skudd i belte så gå ut og hent mauser96, plukk opp rømmende med kikkertsikte: - gå til bilen igjen og tenn på bygningen».

«22lr» er en 22 kaliber rifle (long rifle på engelsk). Han planla også å ha på seg et ammunisjonsbelte. Mauser96 er en annen type rifle.

Her kan du lese alt om terrorsaken i Bærum.

Både Oslo-politiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST), som har bistått under etterforskningen, har lagt til grunn at det er Manshaus' egne notater.

Manshaus har aldri bestridt at notatboken er hans, eller at innholdet er skrevet av ham. Notatboken ble funnet av politiet på sengen hans, går det frem av beslagsrapporter.

I dokumenter Nettavisen har tilgang til går det også frem at Manshaus skal ha vært medlem av Stor Oslo Skyteklubb. I perioden 21. april 2018 til 9. juli 2019 skal han ha vært der 13 ganger.

Det siste besøket var altså én måned før han begikk drapet og terrorhandlingen.

Et vitne har i politiavhør forklart at Manshaus ble medlem 4. april 2018 og tok sikkerhetskurs som ble bestått 11. april samme året.

Les også: Psykiatrirapport: Terroristen angret på at han ikke drepte flere og kom med advarsel til politiet

Planla terror i Oslo

«Vitnet forklarer at siktede har opplæring på 22 kaliber pistol. Han hadde ikke eget våpen og hadde heller ikke søkt om det. Siktede leide våpen hver gang han var der og det må leveres etter hver skyting slik at han ikke fikk dette med seg hjem», står det i vitneavhøret.

På side 2 i notatene, som har overskriften «August 2019», skriver han flere detaljer om sine mål, og om andre aktuelle terroraksjoner. Manshaus skriver blant annet om hensikten med å utføre de straffbare handlingene.

Her går det blant annet frem at han ønsket å vekke den hvite andelen av den norske befolkningen, oppfordre til vold, hevne døde hvite, hindre innvandring og hedre forfedre.

Målgruppen på dem som skulle rammes av terroranslaget skulle være 0-40 år. Han lister blant annet opp hvilke metode han skal bruke og hvor anslaget skal skje.

«1 Metode: Kjøre i hjel m. bil, (gevær - våpen + evt. brann). 2 Hvor: Oslo, byen *Bærum: RINGERIKSVEIEN 202 (adressen til Al-Noor-moskeen, red. anm.) - BÆRUMS MEIERI, Grønland? Fordel: Mange mennesker, men nærme politiet, økt stress, mindre tid, men mange yngre mennesker -> BÆRUM -> HJEM».

Grønland, som ligger helt øst i Oslo sentrum, er et sentralt sted for Oslos innvandrerbefolkning. Nettavisen har tidligere omtalt at Manshaus har forklart i avhør at han hadde mål om å drepe så mange muslimer som mulig.

I en skisse til notatene har han tegnet opp hvor mange flere barn han mener innvandrere får sammenlignet med etniske nordmenn.

«Dersom du tviler: besøk Grønland, Oslo og se selv», skriver han.

Terroristen lister også opp fordeler med å bruke bil, som at det går fort å komme seg fra A til B, at karosseriet kan beskytte ham og at han vil vise at alle som har bil kan handle. Han skriver også ned en reiserute.

Videre lister han opp fordelene med å slå til med våpen.

«Antall ofre øker betraktelige, mange jaktvåpen i kongeriket, viser unge menn at det er lett å snike til seg og handle».

Terroristen noterer også spørrende om bruk av våpen i et terroranslag fører til at regjeringen strammer inn på våpenloven. I tillegg skriver han opp fordelene av å bruke hammer i et terrorangrep:

«Symbolsk, høyere skadevirkning».

Les også: Politiet: Manshaus viser ingen tegn til anger

Skulle spraye navnet sitt på ulike steder

I notatene for terrorplanleggingen skriver Manshaus også opp to aktuelle moskeer han tenker å slå til mot. Én av disse er Al-Noor-moskeen som han faktisk angrep.

Han hadde også planer om å gjøre det kjent hvem som hadde utført terroren:

«Spray etternavn "MANSHAUS var her" på ulike steder», skriver han.

Videre planla han å streame terroraksjonen, noe han ikke lykkes med. Det går også frem på den siste siden av notatene med terrorplanene at målet var å aksjonere før 21. august i fjor.

Det har ikke lykkes for Nettavisen å finne ut hvorfor han satte denne datoen.

Forsvarer for Manshaus, Unni Fries, ønsker ikke å kommentere saken.

Manshaus planla også å begå drap hjemme og åpne en tråd på tre ulike diskusjonsforumer på nettet. Han har også skrevet at han skulle legge ut både tekst og bilder i trådene.

Les også: Manshaus tapte kampen om millionformuen

Av notatene kommer det ikke frem hvem han hadde planlagt å drepe, men Nettavisen har tidligere omtalt at drapet på stesøsteren Johanne skyldes hennes ikke-vestlige bakgrunn.

Hun ble født i Kina og adoptert. Johanne kom til Norge i 2002, som ettåring.

Videre kommer det frem av terrorplanleggingen at han skrev ned konkret hvilke våpen han skulle bruke, at han skulle ha med en kanne med bensin og ha med seg flere propanbokser og en lighter.

I notatene har han også påbegynt en gjøre-liste, i tillegg spør han seg selv om han bør campe bak moskeen.

Les også: Manshaus i kladdebok: Demokrati nytter ikke - jeg må handle

PST-rapport: Manshaus mangler dybdeforståelse

Basert på Manshaus' egne notater har Politiets sikkerhetstjeneste (PST) utarbeidet en egen rapport, forfattet av Caroline Cecilie Iwarsson. Hun skriver blant annet dette i sin oppsummering:

«Rapportskriver vurderer at det mangler dybdeforståelse hos MANSHAUS’ i det han skriver kring sin ideologiske forankring. Det er et noe sprikende og overfladisk fokus hva gjelder ideologi i hans skriftlige notater. Det fremkommer elementer fra nazismen (med referanse til W.L.P., antisemittisme og symbolbruk) (...).

Det fremstår på det skriftlige materialet som at MANSHAUS plukker elementer fra ulike inspirasjonskilder og setter dette sammen uten noen å utdype disse aspektene videre i det han skriver, og således fremstår budskapet som noe tynt. Rapportskriver vurderer at det er rasefokuset som er MANSHAUS’ grunnleggende motivasjon da han stadig kommer tilbake til dette. MANSHAUS’ rasetro og fiksering på nettopp dette vurderes som helt sentralt i hans forståelse av verden.»

Les også: - Dette er ingen Hollywood-film, dette er opplevelser fra virkeligheten

PST rapporten trekker også frem at det gjennomgående i Manshaus' egne notater brukes ord og uttrykk som «mitt folk» og «den hvite europeeren». Iwarsson skriver også at det har skjedd en endring hos terroristen i perioden mellom januar-februar 2019 til notatene som omhandler terrorplanleggingen, som er av ukjent dato.

«Fra å fokusere på aktiviteter som handlet seg om preservere og hedre det gamle, er det et økende fokus på tanker om å agere og handle. MANSHAUS’ refleksjoner, basert på hans notater, om rasebevissthet vurderes å ha utviklet seg fra teorier om verden til en forestilling om at en rasekrig er nært forestående. Dette blir tydelig ved at MANSHAUS, gjennom de skriftlige dokumentene, utvikler en klart mer militant fremtoning, en sterkere fiksering på saken om at hvite er i fare, med et fokus på det han anser som legitim handling/vold og at «noe» må gjøres raskt.»

Rapportskriveren mener det er klart at Manshaus har terroristen Brenton Tarrant som inspirasjonskilde.

«(...) det vurderes det som at MANSHAUS ønsket å ha samme effekt på andre («likesinnede») som det Tarrant hadde på han.»

Tarrant stod bak moskéangrepet på New Zealand i fjor vår, der 51 personer ble drept.

Det har ikke lykkes for Nettavisen å få kommentarer til saken fra PST.

Derfor nekter han straffskyld

Politiadvokat Hilde Strand i Oslo sier følgende i en kort kommentar, før hun henviser til statsadvokat Johan Øverberg:

- Så kort tid før en rettssak ønsker jeg ikke å kommentere noen av bevisene. De legges frem i retten.

Statsadvokaten er kortfattet.

- Jeg ønsker ikke å kommentere opplysninger fra lekkede dokumenter til Nettavisen, sier Øverberg til Nettavisen.

Grunnen til at Manshaus erkjenner å ha begått drap og terror, men likevel nekter straffskyld, er at han mener handlingene har vært nødvendige for å hindre masseinnvandring av ikke-vestlige personer. I tillegg mener han det vil bidra til å sikre den nordiske rasens eksistens.

Ifølge Manshaus vil det bryte ut en rasekrig om noen år, og personer som har kontakt med ikke-vestlige personer skal da være i fare.

Ved å drepe sin stesøster, Johanne, som har asiatisk opphav, mener han å kunne redde sin egen far og stemor.