Videoen var helt sentral i The New York Times’ reportasje i 2017 om uidentifiserte flygende objekt (UFO) – også kalt uforklarlig luftfenomen (UAP), og havnet på forsiden til den velrenommerte avisen. Artikkelen ble sitert over hele verden.

Les også: US Navy endrer rutiner for UFO-observasjoner

Chad Underwood er Navy-piloten som filmet det uforklarlige fenomenet for 15 år siden utenfor kysten av San Diego. Underwood tjenestegjorde som jagerpilot på hangarskipet USS Nimitz, da hans overordnede David Fravor nettopp hadde returnert fra et tokt hvor han hadde observert et merkelig fenomen.

Tar bladet fra munnen

Underwood la seg på vingene med jagerfly av typen F/A-18 Super Hornet, og tok opp jakten på objektet. Videomaterialet han tok med tilbake etter endt tokt, er én av flere videoer som Pentagon offentliggjorde for noen år tilbake.

I motsetning til sin overordnede David Fravor, som har uttalt seg om hendelsen flere ganger, har Underwood valgt å være taus. Den pensjonerte jagerpiloten ville av åpenbare grunner unngå å få navnet sitt knyttet til UFO-fanatikerne som florerer på nett.

Nå tar han imidlertid bladet fra munnen i et intervju med The New York Magazine.

- Det som var mest oppsiktsvekkende, var hvor uberegnelig den oppførte seg. Med det mener jeg hvordan den endret høyde og hastighet. Dette var helt annerledes enn noe annet jeg har støtt på tidligere, sier Underwood i intervjuet.

Les også: Pentagon offentliggjør video og bekrefter UFO-avdeling

- Bryter fysikkens lover

Videoen som Underwood filmet, visere det som tilsynelatende er en 40 fot lang, hvit, avlang gjenstand som svever i luften. Gjenstanden, som har fått tilnavnet «Tic Tac», avgir ingen synlig eksos fra noen konvensjonell kilde for framdrift, selv ikke når den tar en rask og krapp venstresving på slutten av videoen.

- Den oppførte seg på en måte som fysisk sett ikke er normalt. Det var det som sperret opp øynene mine. Luftfartøy, uavhengig om de er bemannet eller ubemannet, må fortsatt forholde seg til fysikkens lover. De er nødt til å ha en kilde til oppdrift og framdrift. Tic Tac-en hadde ikke det. Den gikk fra 50.000 fot til noen hundre fot på bare noen sekunder, noe som ikke er mulig, sier han.

- Hvis den hadde overholdt fysikkens lover som et normalt objekt, som du kan møte på i luften - som for eksempel et fly, en missil eller noe fra et spesielt prosjekt som myndighetene ikke har fortalt om - så ville det gitt mening. Man er der oppe og flyr og tenker: «Ok. Den oppfører seg ikke på en forutsigbar måte eller på en måte som er normalt for hvordan flygende objekter fysisk beveger seg,» sier han.

Les også: Amerikanske myndigheter bekrefter at videoer med uidentifiserte objekter er ekte

- Vanligvis vil man kunne se at motoren slipper ut varme. Dette objektet gjorde ikke det. Videoen viser en varmekilde, men de vanlige tegnene til eksos var ikke der. Det var ingen tegn til kilde for framdrift. Man kunne ikke se noe av de tingene en ATFLIR pod (infrarødt kamera red.anm.) skal fange opp 100 prosent, som kilden til varme og eksos, noe et normalt flygende objekt ville avgitt. Gir det noe mening?

Mulige forklaringer

Videoklippene 2004 USS Nimitz FLIR1 og GIMBAL er to såkalte UFO-klipp filmet av jagerpiloter som er ble frigjort samtidig av det amerikanske forsvaret i 2017.

Forsvars- og sikkerhetsanalytiker Kyle Mizokami har tidligere fremmet tre mulige forklaringer på fenomenet som dukker opp i de to videoene.

En forklaring kan være at hele radarsystemet og sensorene hadde en funksjonsfeil, og at besetningen feiltolket naturlige fenomener.

Den andre forklaringen kan være at det er topp hemmelig teknologi utviklet av myndighetene.

Den tredje mulige forklaringen som fremmes av Mizokami, er at objektene er av et utenomjordisk opphav.

The New York Times tok følgende forbehold i sin UFO-reportasje: «Eksperter påpeker at jordiske forklaringer ofte ligger bak slike hendelser, og at ukjente forklaringer ikke betyr at hendelsen er av et utenomjordisk opphav.»

Fugler, værballong eller missil?

Underwood utelukker at kilden til fenomenet kunne vært fugler, en værballong eller en missil.

- Man ser ikke fugler i 5000, 10.000 eller 20.000 fots høyde. Sånn er ikke fugler. Så fugler er utelukket.

- Det finnes værballonger som folk slipper opp i luften. Men dette var ingen værballong, fordi en værballong stiger og flyter fra lav til høy høyde. Den er ikke uberegnelig. Det er tross alt en ballong. Så det er også utelukket.

- Utfra min kunnskap var det heller ingen missil eller testfartøy som vi kanskje ikke vet om, rett og slett på grunn av måten den oppførte seg på. Den var helt uberegnelig. Den kunne plutselig befinne seg 50 fot over havet.

- Det så ut som den svevde over vannet. Men det var ikke noen metode for framdrift som holdt den i luften. Ingen vinger, ingen varme som holdt den i luften og svevende.

Teknisk feil?

Underwood avviser også at det kan ha vært et teknisk problem med det infrarøde kameraet på flyet, ettersom det var flere andre sensorer som plukket opp det samme signalet, i tillegg til at det var flere andre jagerflypiloter som så det samme.

- Jeg har aldri hatt noe ønske om å spekulere på hva det kan ha vært, eller bli koblet til «utenomjordiske vesener» eller et «utenomjordisk fartøy» og alt det der. Jeg tenkte: «Jeg vil ikke være en del av det miljøet». Det er rett og slett det vi omtaler som en UFO (uidentifisert flygende objekt). Jeg kunne ikke identifisere det. Den kunne fly og det var et objekt. Så enkelt er det.

- Jeg lar det være opp til nerdene å avgjøre hva det kan ha vært for noe. Jeg var tilfeldigvis den personen som tok med videoen tilbake, sier han.

Reportasjen i The New York Times

I 2017 skapte The New York Times overskrifter over hele verden da avisen hadde et oppslag om et hemmelig, statligstyrt UFO-program.

Avisen kunne avdekke at et lite Pentagon-kontor ble finansiert med statlige midler og brukte 22 millioner dollar årlig på «tekniske studier» og å analysere og utforske uforklarlige observasjoner i luften.

Det statligstyrte UFO-programmet, som gikk under navnet Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP), ble startet opp i 2007 og avsluttet i 2012 da finansieringen tok slutt – dog enkelte hevder de fortsatt foretar UFO-granskninger.

UFO-enheten undersøkte blant annet en filmen som Underwood filmet under toktet i 2004. Flere andre jagerfly på hangarskipet «USS Nimitz», var også involdert i hendelsen. Jagerflyene ble utmanøvrert av uidentifiserte luftfartøy som fløy på en måte som tilsynelatende trosset fysikkens lover.

The New York Times har ikke for vane å være budbringer av UFO-nyheter, og forsikret leserne om at de hadde gjort et grundig forarbeid før de prydet forsiden med et UFO-oppslag en søndag i desember 2017.

Ikke ofte vi skriver om UFO-er

Storavisen skrev til og med en kommentar i påfølgende uke, hvor de redegjorde for hvorfor de brakte nyheten.

«Så hvordan havner en UFO-artikkel i The New York Times? Det er ikke enkelt, og bare etter vanvittig mye bakgrunnssjekk, kan jeg forsikre deg,» skrev Ralph Blumenthal, en av bidragsyterne i UFO-artikkelen.

Storavisen har også publisert et intervju David Fravor som var Underwoods overordnede. Også han fikk et glimt av det uforklarlige luftfenomenet.

Les også: - Kennedy ba om UFO-innsyn like før attentatet

- Ingen norske hendelser

Det norske forsvaret har tidligere opplyst til Nettavisen at de ikke er kjent med noen tilfeller der norske jagerpiloter har observert såkalte UFO-er.

- Forsvaret har ingen spesielle rapporteringsrutiner for observasjoner av UFO. Jeg har konferert med erfarne piloter som ikke har vært borti observasjoner av UFO-er i sin operativ tjenesteperiode, har talsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter, oberstløytnant Ivar Moen, tidligere uttalt til Nettavisen.