Kong Harald får kraftig kritikk av Human-Etisk Forbund (HEF) etter en uttalelse om at kongehuset bør være kristent også i fremtiden.

Det var under et besøk i moskeen i Calmeyersgate i Oslo at Kongen uttrykte respekt for religionsfriheten i Norge, men at Norges konge bør være kristen.

- Det er kongens fulle frihet og rett til å velge å være kristen. Men det er pinlig og svært beklagelig at han blander seg inn i noe han ikke har noe med, nemlig vår statsform, sier pressesjef i HEF Jens Brun-Pedersen til Vårt Land.

Brun-Pedersen får kanskje uventet støtte av generalsekretæren i Norges kristne råd Ørnulf Steen. Steen er glad for at kongen er åpen om sin kristne tro, men:

- Samtidig er det nok prinsipielt riktig at også kongen bør være fri til å velge sitt livssyn, sier Steen.