Gå til sidens hovedinnhold

Plan for idrett og friluftsliv for perioden 2009 - 2020

Kultur- og kirkedepartementet har pålagt alle kommuner å utarbeide en plan som grunnlag for søknad om spillemidler til anlegg og områder for idrett og friluftsliv. Oslo kommune skal utarbeide en felles plan for idrett og friluftsliv for perioden 2009-2020. Planen består av to deler; ensektorplan for friluftsliv og en sektorplan for idrett.
Planen skal kartlegge behov for investeringer til nærmiljøanlegg, nyetablering, sikring og rehabilitering av idrettsanlegg og friluftsanlegg. Sektorplan for friluftsliv skal bestå av en langsiktig del og et 4-årig handlingsprogram. Handlingsprogrammet for idrett og friluftsliv skal utarbeides i fellesskap mellom Kultur- og idrettsetaten, og Friluftsetaten.
www.friluftsetaten.no

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021