Gå til sidens hovedinnhold

Plan og bygg fikk klare signaler

Byråd for byutvikling, Merete Agerbak-Jensen har gitt plan-og bygningsetaten klar beskjed om hvordan revidert småhuplan og ny veileder skal oppfattes.

Merete Agerbak-Jensen innkalte ledelsen i plan- og bygningsetaten til "innskjerpingsmøte", hvor hun la klare føringer for hvordan etaten skal forholde seg til dagens småhusplan og ikke minst veilederen knyttet til denne.
- Vi gikk blant annet gjennom konkrete byggeprosjekter, som også Utvalget for harmonisk fortetting (UHF) har presentert. Her ble det påpekt inkonsekvens i forhold til gjeldende bestemmelser, særlig med hensyn til strøkstilpasning. Hovedsaken her var å få frem hva vi mener med hovedsakelig ensartet bebyggelse og ensartet bebyggelse. Vi gikk videre gjennom veilederen og presiserte de flertallsmerknader som kom inn i forbindelse med bystyrebehandlingen av småhusplanen, blant annet at alle vurderingselementer i byggesaken skal være gjennomgått og beskrevet. Ved siden av diskusjonen om hva som skal oppfattes som hovedsakelig ensartet strøk, var jeg opptatt av at etaten hadde vært litt løsslupne i forbindelse med terrengbearbeidelse i enkelte byggesaker.

Systemrevisjon

- Hvordan tok plan- og bygningsetaten imot innskjerpingen og kritikken?
- Jeg tror etter dette møtet at budskapet er forstått av etaten. Det var også enighet med hensyn til inkonsekvens når det gjaldt eksempler på byggesaker vi presenterte. Etaten mente at løsningene kunne vært annerledes eller burde vært annerledes, sier Agerbak-Jensen.
Plan- og bygningsetaten står overfor organisatoriske endringer.
- Vi har en systemrevisjon av etaten, blant annet for å få ned saksbehandlingstiden. Det går også på selve organiseringen av etaten. Frem til nå er byggesaker tildelt saksbehandlere ut fra første bokstav i etternavnet på søker. Vi vil heller ha en geografisk inndeling, med saksbehandlere som har kjennskap til området. Det tror vi vil være til stor hjelp og gi større likebehandling og mindre vilkårlighet i saksbehandlingen.

Formidabel jobb

Agerbak-Jensen mener at UHF har vært til stor hjelp i arbeidet med småhusplanen.
- Som jeg har sagt tidligere. Det er bra at de er "vaktbikkje". De har pekt på en rekke byggesaker som vi har kunnet gjøre noe med. Det er ikke alltid vi er enige, men de gjør en formidabel jobb, hvor de også kommer med grundig dokumentasjon. Det er et kjempebra og ikke minst uegoistisk engasjement på vegne av mange i denne byen, sier Agerbak-Jensen.
UHF mener at det bør være et minstekrav at bydelsutvalgene får byggesaker til behandling der det foreligger klager, og at de får uttale seg før søknaden om rammetillatelse blir endelig behandlet. Dette på grunn av den lokalkunnskap som bydelsutvalgene innehar.
- Hvis vi kan finne en praktisk måte å håndtere det på, så ville det være bra, sier Agerbak-Jensen.

Reklame

Siste sjanse: Halv pris på alt fra Comfyballs