Gå til sidens hovedinnhold

Plan og bygg krever undergang nå

Nå er Plan- og bygningsetaten lei av utbyggers utsettelse av «nye» Nydalen-undergangen, og i løpet av få dager må arbeidene i gang, ifølge etaten.

NYDALEN: I brev datert i slutten av forrige måned skriver Plan- og bygningsetaten blant annet følgende til Nydalen Bolig/Fri Eiendom AS, utbygger av den planlagte undergangen i enden av Gunnar Schjelderups vei, under jernbanen og opp til gangbroen over Ring 3 til Grefsen-siden.

LES OGSÅ: - Nydalen-undergangen kan bli en stygg sak

Trekker brukstillatelse

- I henhold til forvaltningsloven § 16 varsles det om tilbaketrekking av midlertidig brukstillatelse for hybelbygg i Gunnar Schjeldrups vei 13, dersom igangsetting for gang- og sykkelvei under Gjøvikbanen ikke kommer til utførelse.

LES OGSÅ: Vil heller utvide enn å bygge nytt

14 dagers frist

Plan og bygningsetaten gir utbygger 14 dagers frist etter mottakelse av brevet til uttalelse, og innen nevnte frist bes også om at søknad om igangsettingstillatelse er innsendt etaten.

LES OGSÅ: Oppgitt over manglende undergang

Etaten kan bruke pengene

20 millioner er satt av på sperret konto til byggingen, som et resultat av at undergangen er nedfelt i reguleringsplanen, også for utbyggingen i Gunnar Schjelderups vei 11.

LES OGSÅ: Nydalen-undergang fikk tillatelse

Avisen er kjent med at kommunen med loven i hånd kan ta pengene i bruk for å få satt i gang byggingen av den mye omtalte undergangen, hvis ikke utbygger selv setter i gang arbeidet.

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant