Gå til sidens hovedinnhold

Plan og bygg sparker saksbehandler

Plan- og bygningsetaten sparker saksbehandleren som siden august har vært suspendert mistenkt for korrupsjon. Spenningen er knyttet til hvilke byggesaker medarbeideren har vært involvert i.

Oslo: I en pressemelding skriver PBE blant annet:"Ved å blande sammen sin rolle som offentlig tjenestemann og sitt personlige forhold til 3 aktører i byggebransjen, har medarbeideren gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd, herunder vesentlig brudd på arbeidsavtalen. Medarbeideren har bl.a. forberedt saker og utført arbeid for disse aktørene samtidig som han senere har behandlet saker der disse aktørene har vært involvert."
VG skriver at mannen har mottatt 600 000 kroner i kontanter for utførte oppdrag, hvor et større eiendomsselskap skal være involvert. I pressemeldingen kommer ikke noe av dette frem, hvor begrunnelsen for avskjedigelsen er: "Dette innebærer brudd på reglene om habilitet, etiske regler for ansatte i Oslo kommune og regel om begrensning i adgangen til å inneha bierverv." Det står ikke noe om det er rettet korrupsjonsmistanke mot mannen.
Ligger det en mistanke om korrupsjon i dette, eller er det bare snakk om blanding av roller, hvor saksbehandleren har mottatt penger for svart arbeid?
- For oss dreier dette seg om hans rolle som ansatt. Nå er det opp til politiet ¨å vurdere om dette er en korrupsjonssak, sier etatsdirektør i Ellen S. De vibe.
- Hvor store summer er det eventuelt snakk om?
- Det har jeg ingen kommentar til
- Byggeprosjektene som saksbehandleren har vært involvert i, er de under behandling, under oppføring eller ferdigstilt?
- Det kan jeg ikke kommentere. Det vil først bli offentliggjort når politiet er ferdig med sin etterforskning. Som personalsak er mesteparten av materialet rundt dette unntatt offentlighet.
- Hvor mange byggeprosjekter er involvert som det kan knyttes uregelmessigheter til?
- Det er snakk om 5 til 7 utbyggingsprosjekter, hvor tre forskjellige aktører er involvert.
- Hva har denne saken å si for etaten?
- Dette er kjempeuheldig for oss som etat og en tragedie for den det gjelder. Vi kommer til å følge denne saken til bunns, fordi vi er helt avhengig av publikums tillit.
- Saksbehandleren kan ikke ha misforstått sin rolle og trodd at han kunne ta disse jobbene ved siden av?
- Alle ansatte har et etisk ansvar og habilitetsregler å følge.
- Etaten skriver i sin pressemelding at de har fått flere tips om uregelmessigheter. Hvor mange er det snakk om?
- Vi har fått 10 til 15 tips og i neste fase skal vi etterprøve disse. Jeg kan ikke si noe om hvor mye hold det er i disse, sier de Vibe.

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping