KJELSÅS/BREKKE: Det planlegges et «tett byområde» langs Frysjaveien. Plan- og bygningsetaten har laget et planutkast for området. Kommunen inviterer til åpent folkemøte om den store utbyggingen, onsdag 7. januar, klokken 18.00 i den gamle murbygningen, Frysja 33.

For smale sykkelfelter

Noen kommentarer har allerede kommet inn, og kan leses i etatens saksinnsyn. Blant annet påpekes at de foreslåtte sykkelfeltene er for smale.

«I høringsutkastet er det flere steder tegnet inn sykkelfelt med bredde 150 cm. Dette er minimumsstandarden i Vegvesenets sykkelhåndbok, og vil i praksis ekskludere barn og utrygge syklister. Disse vil isteden la være å sykle eller benytte fortauet.

Sykkelfelt bør derfor være langt bredere. Helst bør det bygges "sykkelbane" som definert i forslag til ny sykkelstrategi for Oslo, og da med bredde 220cm.» står det i en av kommentarene.

Les også: Hva er tungtvann?

Mellom 1000 og 2000 boliger

I planen legger kommunen opp til et utviklingspotensiale på mellom 1000 og 2000 nye boliger, i ett «tett byområde», som etaten kaller det. I tillegg planlegges ny skole i området – skolelokasjon er foreløpig ikke bestemt.

«Arbeidet med VPOR Frysja ble igangsatt på bakgrunn av flere planinitiativ innenfor planområdet og som oppfølging av forslag til kommuneplan – «Oslo mot 2030» (2013). Planarbeidet har pågått parallelt med flere planprosesser innenfor planområdet» står det i høringsutkastet.

Les også: 500 kroner koster de å dumpe søppel i Marka

Frysjaveien

Videre går det frem at Frysja industriområde er utpekt som ett av flere utviklingsområder med krav til felles planlegging.

Hele Frysjaveien foreslås oppgradert, til en gate med «brede fortau og sykkelfelt.» Også for den delen av Frysjaveien som er utenfor planområdet, mellom Svensenga og Maridalsveien. Innenfor planområdet er planen at Frysjavieen skal ha trær på begge sider av gaten. Det foreslås også underjordisk parkeringsanlegg direkte fra Kjelsåsveien og Frysjaveien.

Les også: Lyngutt i Kjelsåsland

Kjelsåsveien

Kjelsåsveien må også oppgraderes, ifølge plan- og bygningsetaten. Gatebredden bør utvides til 17 meter. Kjelsåsveien foreslås å endre karakter til gate, med trær, tosidig fortau og med sykkelsti mellom Maridalsveien og Frysjaveien. Også med sykkelsti på nordsiden av Kjelsåsveien, som videreføreing av eksisterende sykkelsti fra Kjelsås.

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 blir Nordre Aker Budstikke ny, som ren nettavis på nab.no. Les mer om det her!

Meld deg på vårt nyhetsbrev ved å sende en mail, eller fyll ut skjemaet under.