Gå til sidens hovedinnhold

Plantevernmiddel som kan ta liv av bier brukes i Norge

Kleppe (NTB): De omtalte tilfellene av massedød blant bier i blant annet USA kan ha sammenheng med bruk av plantevernmidler. Forsøk gjennomført av Bioforsk viser at biefiendtlige plantevernmidler også brukes i norsk landbruk.

Bioforsk Vest på Særheim i Rogaland har gjennomført forsøk som bekrefter at plantevernmiddelet imidakloprid blir benyttet i norsk rapsproduksjon. Det er også tillatt å benytte det til beising av settepoteter. Stoffet har en nedbrytningstid på opptil 15 måneder. Imidakloprid blir overført fra beisede frø til pollen og nektar, skriver Stavanger Aftenblad.

De norske forsøkene viser at stoffet, som i bruk blandes ut i ulike preparater, blir tatt opp fra beisede rapsfrø, transportert gjennom plantene og påvist i både nektar og pollen. Oljeveksten er svært tiltrekkende for pollinerende bier

Konsentrasjonen av stoffet er på nivå med funn som er gjort internasjonalt og ligger noe under nivået som EUs matsikkerhetsorgan mener er kronisk giftig eller dødelig for bier. Men Mattilsynet mener verdien er fastsatt uten usikkerhetsmarginer, noe tilsynet mener er en svakhet.

- Samtidig mangler det retningslinjer for å fastsette giftighetsverdi som ikke er dødelige, men som kan ha store konsekvenser for bier, sier seniorrådgiver Marit Randall i Mattilsynets seksjon for nasjonale godkjenninger.

Mattilsynet utelukker ikke at bruk av dette plantevernmiddelet kan øke risikoen for biedød eller biekollaps i Norge. Studier fra Storbritannia har vist at plantevernmidler som kan kobles til biedød, benyttes i en tredel av all dyrket mark i landet, noe The Independent omtalte i mars i fjor. (©NTB)