Gå til sidens hovedinnhold

Plass til alle elever i dalen

Antall elever i grunnskolen øker kraftig. Skolene i Groruddalen har tatt problemet på forhånd og har kapasitet til sine elever i de neste årene.

Groruddalen:Det er en kraftig vekst i antall skolebarn i Oslo. Flere grunnskoler er allerede fylt til randen og vil om et par år ha sprengt kapasitet og behov for større plass.
Også skolene i Groruddalen har stor pågang av elever, men her har man klart å ta problemet på forhånd og har plass til elevene idag og de neste årene.

Stabilt antall elever

Ved Tonsenhagen skole er det stor pågang av elever. Utbygging av Årvollskogen vil føre til økt elevmasse på sikt. - Foreløpig er dette ikke noe problem, sier rektor Nina Solbakken. - Vi har en 2-parallell-skole, det vil si ca. 2 klasser på hvert trinn. Vi har elev-arealene vi trenger for øyeblikket, men dersom presset på skolene fortsetter, må vi søke om å utvide arealer etterhvert, sier Solbakken.
Ved Stovner skole har det også vært en økning av elever de siste 12 årene.
- Da jeg begynte som rektor i 1994 hadde vi 320 elever. Nå er antall elever økt til 605. Vi har fylt opp alle paviljongene og har nok plass nå. Ifølge prognosene skal antall elever være stabilt framover, sier rektor Trond Engblad.

Skolebehovsplanen rulleres

Alle partiene i bystyret har blitt enige om at byrådet må gå en ny runde og vurdere nye skoler, sier Kari Pahle (SV), leder av kultur- og utdanningskomiteen. - Dette er en instruks til byrådet. Til høsten skal byrådet gjennomgå saken på nytt og skolebehovsplanen skal rulleres, sier Pahle. Dette gjelder spesielt skolene på Bjølsen, Kjelsås, Sandaker og Grefsen.
Også ved Høybråten skole har de merket en betydelig elevtallsøkning de siste årene. Et helt nytt bygg for 1.-4. klasse er under bygging. - Vi får ikke utvidet kapasitet, men får bedre plass til dagens elever. Prognosene framover tyder på at elevtallet skal holde seg stabilt, sier rektor Jan Gunnar Braaten.
Årvoll skole fikk ny paviljong i fjor. - Vi har ikke akutt behov for større skole i de neste par årene, sier rektor Berit Broch. Ytterligere utvidelse av skolen er ikke planlagt ennå.

Reklame

NÅ: 30 % rabatt på alle Kastel-modeller