SKEDSMOKORSET: (Romerikes Blad ) De fire rumenerne rakk imidlertid aldri å benytte utstyret før de ble avslørt av politiet på Gardermoen 27. august i fjor.

I stedet fant politiet en rekke opplysninger og bevis mot mennene. Blant annet hadde de plottet inn adresser til en rekke minibanker og kjøpesentre på en GPS som ble funnet i en leiebil rumenerne disponerte – deriblant også adressen til Skedsmo Senter.

- Det framstår som veldig påfallende at det er plottet inn disse stedene. Politiet er overbevist om at de fire er en del av et større kriminelt nettverk, sier politiadvokat Stian Sjølie Johannessen.

10.000 kort skimmet i fjor
Denne uka presenterte Finanstilsynet sin analyse av finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

Skimming av butikkterminaler og minibanker der tyvene kopierer informasjon fra magnetstripen for så å lage et falskt kort de kan misbruke, anses den største trusselen.

Tilsynet mener mer enn 10.000 kort ble skimmet i disse terminalene, men at det oppsto tap kun på et mindre antall av kortene.

Samlet tap ble estimert til nesten ti millioner kroner, og uttakene foregikk utelukkende utenfor landets grenser.

Dømt til fengsel
I saken fra Romerike ble alle de fire rumenerne i fjor dømt til fengselsstraffer av Øvre Romerike tingrett.

To av dem anket imidlertid dommen fordi de mente straffen på ett år og to måneders ubetinget fengsel var for streng.

Nå har lagmannsretten for første gang avsagt dom i en skimmingsak i Norge. Konklusjonen var at tingrettens vurdering var rett. Anken ble forkastet.

- Jeg er veldig fornøyd med dommen. Det er en streng straff selv om utstyret ikke brukt. Det er også en viktig dom. Skimming er et økende problem, og det svekker blant annet folks tillit til bruk av kort, sier Sjølie Johannessen.

- Viktig dom
Rumenerne ble dømt etter en straffeparagraf som omhandler forberedelse til dokumentfalsk.

Ifølge lagmannsretten skal de to dømte ha organisert innførselen av utstyret, noe som betyr at de ble dømt til fire måneders lenger straff enn det som ville vært normalt for en kurer.

- Det er viktig at retten signaliserer at man ikke slipper billig unna i slike saker, sier politiadvokaten.

Les flere saker i Romerikes Blad