Polakkene inntar Norge

25.000 polakker fikk i fjor arbeidstillatelse i Norge.

I 2004 fikk 18.000 polakker arbeidstillatelse i Norge. I fjor var det imidlertid enda flere som kom til Norge for å tjene penger. Men også arbeidere fra Latvia og Litauen er en stadig økende masse i arbeidsinnvandringen.

2005 ble det gitt totalt 37.212 arbeidstillatelser. Dette en økning på 33 prosent sammenlignet med 2004. Den markante veksten skyldes at det ble gitt 18.000 fornyelser i 2005, mot kun 3558 året før.

- Det har vært en økende arbeidsinnvandring helt siden utvidelsen av EU 1. mai 2004, sier direktør Trygve G. Nordby i Utlendingsdirektoratet (UDI).

Nordiske borgere trenger ikke arbeidstillatelse for å kunne jobbe i Norge, og kommer derfor ikke med i statistikken.

Flest faglærte fra USA
Når det gjelder spesialister, er det amerikanerne som topper listene. Siden 2000 har Norge tatt imot i underkant av 6200 faglærte/spesialister.

Med faglært/spesialister menes her faglært arbeidskraft som er tilbudt arbeid i Norge. Den største gruppen av søkere etter denne bestemmelsen er håndverkere, som snekkere, tømrere, malere og murere. Andre store grupper er helsepersonell og ingeniører.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.