Ved enkelte tilfeller har instruktører fått beskjed om at de ikke er ønsket som veiledere for politistudenter. Det bekrefter Politihøgskolen i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Det var onsdag det ble kjent at det pågår omfattende sex-ukultur ved ulike tjenestesteder i politiet i hele landet. Politidirektør Benedicte Bjørnland er rystet av avsløringen om politiet.

Bakgrunnen for avsløringen er at forskere har slått alarm om en ukultur med seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet, og funnene dreier seg blant annet om politiansatte som har misbrukt sin stilling overfor politistudenter for å få sex.

Les også: Kravliste til politiansatte: «Unngå alkohol med studenter - privat omgang med studentene kan utfordre din integritet»

«Knulle-torsdag»

- Jeg fikk høre om misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser. Jeg fikk høre om festkultur - og om såkalt «knulle-torsdag» ved B3-leir (Bachelor politiutdanning - operativ trening under leiropphold i tredje år). Instruktører beordret til undervisning i leir skal ha hatt seksuell omgang med kvinnelige studenter. Dette opprører meg, sa Bjørnland i pressemeldingen.

Les også: Politidirektør rystes av avsløringer om ukultur: - Bytter sex og har «knulle-torsdag»

Torsdag hadde Nettavisen nyheten om at instruktører for politistudenter som er på treningsleir får et brev med en kravliste med forventninger fra Politihøgskolen før de holder kursene i leirer i Stavern og på Kongsvinger. Kursene har en varighet på tre uker. Dette er en obligatorisk del av politiutdanningen hvor de trener på operativ politivirksomhet.

I brevet, som Nettavisen har fått tilgang til, er det listet opp flere punkter med forventninger fra Politihøgskolen, heriblant at instruktørene unngår inntak av alkohol med studentene i sosiale sammenhenger, at det ikke innledes private eller personlige relasjoner da det kan utfordre integriteten til instruktøren - og en påminnelse om at studentene og instruktøren ikke er likeverdige parter.

Unngå alkohol og privat omgang

Dette er hele forventningslisten fra Politihøgskolen til instruktørene:

  • at du er godt forberedt når du møter til tjeneste hos oss.
  • at du er lojal til gjeldende retningslinjer, føringer og vårt undervisningsopplegg.
  • at du som rollemodell behandler alle med respekt, har en språkbruk som er forenlig med din rolle og er korrekt uniformert iht. uniformsreglementet.
  • at du motiverer, inspirerer og aktivt bidrar til et trygt og godt læringsmiljø.
  • at du stiller krav til studentene: de skal delta aktivt i aktivitetene og undervisningen.
  • at du er særlig bevisst at instruktører og studentene ikke er likeverdige.
  • at en privat/personlig eller sosial omgang (i tjenesten eller på fritiden) med studentene kan utfordre din objektivitet og integritet.
  • at du i innbeordringsperioden unngår inntak av alkohol i sosiale sammenhenger med studenter.

Les også: Polititopper og studenter i sjokk etter rapporter om «knulle-torsdag» og seksuell trakassering på Politihøgskolen

«Etter et rykte formidlet fra en student til rektor, valgte Politihøgskolen å ta dette på største alvor og så behovet for ytterligere å presisere instruktørenes rolle i leir. Derfor ble brevet sendt ut i 2018», opplyser rektor ved Politihøgskolen Nina Skarpenes til Nettavisen.

I pressemeldingen torsdag kommer det også frem at instruktører ikke er ønsket tilbake i tjeneste for Politihøgskolen.

«Ved enkelte tilfeller har instruktører fått beskjed om at vi ikke ønsker vedkommende tilbake i vårt arbeid.

Ledelsen ved høgskolen har også sendt ut informasjon til alle ansatte ved høgskolen. Det er en redegjørelse om hva vi har gjort, og hva vi nå gjør, for å møte disse utfordringene. Våre ledere og ansatte vil ta imot eventuelle meldinger fra studenter på en god måte, og dessuten veilede om hvordan det kan varsles, også anonymt», står det i pressemeldingen.

Ingen varsler om seksuell trakassering

Skarpenes har selv vært tilknyttet Politihøgskolen siden slutten av 90-tallet. Fra 2008 - 2014 var hun assisterende rektor, før hun etter dette først hadde midlertidig rektorstilling til mai 2017 og deretter offisielt ble utnevnt til stillingen.

- Du har selv vært lenge i ledelsen ved Politihøgskolen, har du noen gang tidligere hørt om seksuell trakassering, uønsket seksuell oppmerksomhet eller andre tilsvarende episoder fra studenter?

- Jeg kan ikke si at jeg har hørt noe om dette tidligere. Men det har vært andre episoder knyttet til fyll og andre ting. I den sammenhengen har vi vært klar over ting som har skjedd. Dette er også tatt opp med de ansvarlige i leir på Stavern og i Kongsvinger. Men dette er altså snakk om episoder der veiledere har festet og inntatt alkohol sammen med studenter, sier Skarpenes.

- Utfordringene med disse sakene er at det er vanskelig å få folk til å stå frem. Det gjør også at det er vanskelige saker å følge opp. Selv gjennom våre anonyme varlingskanal for studenter er det ikke kommet noen varslinger. Men jeg understreker at det ikke betyr at noe ubehagelig ikke har skjedd.

- Har du selv opplevd seksuell trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet?

- Nei.

Siw Hansen Thokle er avdelingsleder for etter- og videreutdanning ved Politihøgskolen hvor hun har vært leder i seks år. Hun er overordnet leder for seksjonen som ansvarlig for trening i leir. Denne avdelingen har ansvar for bachelorstudentene kun når de er i leir.

Hun forteller også at hun ikke kjenner til varsler om seksuell trakassering.

- Av det vi så langt har sjekket er det ikke kommet varsler om seksuell trakassering eller på andre måter uønsket seksuell oppmerksomhet. Jeg har selv undersøkt dette noe tilbake i tid, men jeg må understreke at dette er status per dags dato og dette skal sjekkes grundigere for å forsikre om at vi ikke har oversett noe. Dersom noe slikt har forekommet hadde vi ønsket å få tilbakemeldinger om det, og ønsker at det gjøres i fremtiden.