Norges Idrettsforbund innførte 1. januar 2009 obligatorisk politiattest for alle idrettsledere som har tillits- og ansvarsforhold til mindreårige barn. Hensikten er å verne dem mot seksuelle overgrep.

Kommunikasjonssjef Per Tøien i Idrettsforbundet opplyser at ordningen har blitt tatt godt imot i idrettslagene.

- Utrolig mange er fornøyde med ordningen. Vi har fått noen håndfuller attester med merknader på og disse er da ferdige som idrettsledere uten videre diskusjon, men jeg antar at de fleste som hadde noe på rullebladet har tatt seg selv ut av systemet, sier Tøien til Nettavisen.

Han har ikke nøyaktige tall, men anslår at det kan være snakk om 30-50 idrettsledere som har fått politiattester med merknader for overgrep mot unge under 18 år eller psykisk utviklingshemmede.

Mange utenfor
Først utpå nyåret får Idrettsforbundet full oversikt over i hvilken grad idrettslagene har klart å gjennomføre ordningen som planlagt.

- Vi er spent på tallene. Det fine er at mange foreldre dytter på idrettslagene i sammenhengen, sier Tøien.

Men idrettsforbundet organiserer ikke all barneidretten. Særlig når det gjelder dans og hestesport så er det mange private aktører.

- Det er en stor gruppe mennesker som arbeider med barn uten at man krever politiattest av dem, bekrefter Tøien.

- Oppfordrer private
Generalsekretær Kjell Myhre i Norges Rytterforbund sier at organisasjonen har brukt mye av året på å informere klubbene om politiattestordningen.

- Men mange rideskoler og ridelærere ligger ikke under oss. Vi oppfordrer imidlertid private aktører til å innføre politiattest, for vi ønsker at barn og unge skal drive med hestesport i sikre og trygge rammer, sier Myhre til Nettavisen.

Nylig ble en 48-årig ridelærer i Vestfold dømt for overgrep mot to mindreårige jenter. Også fungerende generalsekretær Mette M. Berg i Norges Danseforbund opplyser at mange unge som driver med dans ikke omfattes av idrettens politiattestregime.

- Det er mange danseskoler i privat regi og de kan vi ingenting med. Vi organiserer cirka 9000 unge under 18 år, men det er minst like mange unge utenfor Danseforbundet som driver med dans i organiserte former, sier Berg.

PS!Norges Musikkorps Forbund innførte obligatorisk politiattest fra 1. okotober 2009, mens norske speiderledere må levere politiattest fra 1. januar 2010.