Ansatte misbruker sin stilling til å få sex med politistudenter og andre ansatte. Det kommer fram i et pågående forskningsprosjekt om politietaten. Forskerne betegner det som en ukultur, skriver Politiforum, som først omtale saken.

Les også: Polititopper og studenter i sjokk etter rapporter om «knulle-torsdag» og seksuell trakassering på Politihøgskolen

Politidirektør Benedicte Bjørnland reagerer på funnene.

Gjennom en kronikk i Politiforum i januar omtalte forskerne en mannskultur og «metoo» og kritiserte Utrykningsenheten (UEH) i Vest politidistrikt. De understreket at problemene ikke var begrenset til den enheten. Nå er det lagt fram nye funn for politidirektøren fra andre deler av politietaten.

Les også: Polititopper og studenter i sjokk etter avsløringen

- Festkultur og «knulle-torsdag»

- Jeg fikk høre om misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser. Jeg fikk høre om festkultur – og om såkalt «knulle-torsdag» ved B3-leir (Bachelor politiutdanning – operativ trening under leiropphold i tredje år). Instruktører beordret til undervisning i leir skal ha hatt seksuell omgang med kvinnelige studenter. Dette opprører meg, sier Bjørnland til Politiforum.

Hun kaller det uakseptabelt og i strid med etatens verdigrunnlag at instruktører utnytter sin makt og autoritet til å oppnå intime relasjoner til studenter.

B3-leir er en del av treningen i det siste året av bachelorutdanningen i politiet. Her beordres ansatte i politietaten inn som instruktører innenfor ulike disipliner.

Se video-intervju med justisminister Monica Mæland (H) her:

Hadde møte med forskerne

- Det var i et møte med forskerne i forrige uke at jeg fikk høre om dette, om ansatte som misbruker sin posisjon, for eksempel til å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser. Det var også her begrepet «knulle-torsdag» dukket opp, sier Bjørnland til Nettavisen.

- Har dette kommet politiledelsen for øre før?

- Jeg har hørt om uønsket atferd og handlinger, men det er første gang jeg hører om en slik praksis, og det er første gang jeg hører begrepet «knulle-torsdag».

Bjørnland sier det er åpenbart at dette må på dagsorden i politiet. Blant annet varsler hun en grundigere medarbeiderundersøkelse – avgrenset til seksuell trakassering, hvor det stilles «eksplisitte, presise og detaljerte spørsmål».

- Må spørre mer eksplisitt

- Dette må vi gå dypere inn i, og vi må spørre mer eksplisitt om seksuell trakassering og uønsket atferd i medarbeiderundersøkelser. Så må vi finne ut omfanget av dette, om det er enkelte ansatte, enkelte politidistrikt eller etater som skiller seg ut.

Det er åpenbart at politiet skal gå foran som et godt eksempel i samfunnet, og det må være en tydelig rolleforståelse hos de som jobber i etaten, sier Bjørnland til Nettavisen.

Har iverksatt tiltak

Ifølge Bjørnland er det allerede iverksatt tiltak i Vest politidistrikt og på Politihøgskolen.

- Vi vet fra før at det er personavhengig hva enkeltindivider finner seg i - og tåler. Men selv om man har en robust personlighet, skal man være forskånet fra uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen. Videre går vi aktivt ut og informerer om de ulike kanalene vi har i etaten for å melde om uønsket adferd – alt fra å si i fra til nærmeste leder, til en anonym, ekstern varslingskanal, sier politidirektøren ifølge en pressemelding på politiet.no.

Politidirektøren peker på at årets medarbeiderundersøkelse viser en nedgang i rapporteringen på seksuell trakassering, fra cirka 2 prosent til 1,3 prosent.

- Selv om prosenten er lav, snakker vi om over 200 medarbeidere som har opplevd uønsket adferd på arbeidsplassen. Hvert eneste tilfelle er ett for mye. Det er behov for å iverksette mer kraftfulle tiltak fremover, sier Bjørnland ifølge politiet.no.

- Fordømmer slike handlinger

Også tillitsvalgt for politistudentene organisert i Politiets fellesforbund reagerer sterkt på det forskerne har funnet om forhold på Politihøgskolen.

- Vi har ikke fått noen henvendelser av denne typen i mine to perioder som leder av PF Politistudentene, men vi fordømmer selvsagt slike handlinger og mener det er bra at det blir tatt tak i, sier Lisa Figenschou til Nettavisen.

Hun sier det er viktig at saker om seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet kommer fram i lyset.

- Hver gang noen utsettes for noe slikt er det én gang for mye. Vi ber studenter som har opplevd noe ubehagelig om å ta kontakt med oss.

Få kvinner i framskutte operative områder

De er forskerne Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas som står bak forskningsprosjektet, som finansieres av NordForsk og skal ferdigstilles i 2021.

De to har tidligere forsket på mannskulturer og likestillingsutfordringer i Forsvaret.

Nå skal de finne ut hvorfor det er så få kvinner innen politiets mest framskutte operative områder.

- Dette prosjektet stiller relevante og viktige spørsmål. Vi vet fra før at kjønnsbalanse i arbeidslivet er en avgjørende faktor for et sunt og godt arbeidsmiljø, sier Bjørnland.

Mæland: - Mannsdominert

- Dette må det ryddes opp i. Det skal være trygt å jobbe i politiet. Det skal være trygt å studere på Politihøgskolen, sier justisminister Monica Mæland (H) til Nettavisen.

- Hvordan kan det ha seg at politietaten ikke har lært av metoo som har hatt så sterkt fokus de siste årene?

- Jeg vil jo håpe at man har lært noe, men åpenbart ikke nok. Jeg hadde trodd vi hadde kommet lenger i dag enn det vi er, men det er fortsatt en jobb å gjøre. Den må gjøres - fra topp til bunn i politiet, og den er jeg trygg på at blir gjort, sier Mæland til Nettavisen.

- Vi aksepterer ikke at ledere utnytter posisjonene sine på denne måten, og for å være ærlig trodde jeg at vi hadde lært mer etter metoo, uttaler Mæland.

Hun sier Nettavisen at etaten åpenbart ikke har lært nok.

- Hva er din forklaring på at dette kan skje?

- Dette er en etat som har vært mannsdominert. Den yter makt. Om det er en del av forklaringen, vet jeg ikke, men dette skal vi til bunns i, sier justisministeren til Nettavisen.

- Hva synes du er mest rystende med det du nå har fått vite?

- Generelt er det helt uakseptabelt at noen utsettes for maktmisbruk, for trakassering, dette er ulovlig. Slik vil vi ikke ha det. Og da er én trakassering én for mye, sier Mæland.

- Det er bra at medarbeiderundersøkelsene til politiet viser at ting går i riktig retning, men ethvert tilfelle av seksuell trakassering er ett tilfelle for mye. Når over 200 medarbeidere har opplevd uønsket atferd på arbeidsplassen, så er det uakseptabelt, sier Mæland.