Tidligere i juni fortalte Nettavisen at Politidirektoratet (POD) i perioden 2011-2018 ga organisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) 2 millioner kroner til kurs og konferanser.

De gav også 100.000 i ren gave til NNPF.

I tillegg gav Tolletaten 995.000 kroner i perioden 2002-2018.

Dette ble kjent gjennom en innsynsbegjæring fra en privatperson, og bekreftet av Nettavisen.

Nå skal POD granske sine egne utbetalinger for å se om de var lovlige.

NNPF er en forening med 3600 medlemmer, stort sett bestående av politiansatte, som er aktiv i rusdebatten og var en av de største motstemmene mot regjeringens forslag til rusreform.

Les mer: Omstridt «politiforening» fikk millioner i offentlige midler til kurs og konferanser

Påvirket av medieoppslag

Det har blitt kjent for Nettavisen at direktoratet går gjennom praksis bakover i tid for å se om utbetalingene til NNPF har vært i henhold til økonomiregelverket.

Det bekreftes av Roger Bjerke, som er avdelingsdirektør for Styringsavdelingen i Politidirektoratet.

– Det er riktig at Politidirektoratet går igjennom den økonomiske støtten til organisasjoner og foreninger, herunder NNPF, sier han til Nettavisen.

Les også: Støre støtter ikke rusreform med avkriminalisering

– Vi går nå gjennom praksis for å sikre at vi har regler og rutiner som er tydelige nok og innenfor regelverket. Inntil videre har vi derfor stanset all praksis med innvilgelse av støtte til alle frivillige politiorganisasjoner.

Det kom nylig frem i media at politibetjenter holdt et foredrag om rus med NNPF-materiale for elever på en ungdomsskole utenfor Bergen.

Politiet har beklaget at en politikvinne hadde med seg våpen inn i klasserommet under foredraget, og Politidirektoratet har sagt de skal gjennomgå sine presentasjoner, for å sikre at NNPF-materiale ikke brukes i politiets egne presentasjoner.

Det har vært en rekke kritiske medieoppslag om NNPF de siste månedene, og POD sier de har fått en del spørsmål rundt disse.

Les mer: Mistet jobben som fylkespolitiker på grunn av kommunale kutt: - Hele situasjonen er krenkende

– Gjør dere denne granskningen av utbetalinger til NNPF nå på grunn av medieoppslagene den siste tiden?

– Da direktoratet har fått en del spørsmål omkring tematikken, velger vi nå å gå igjennom praksis fra 2019 og bakover i tid for å få oversikt over hvorvidt tidligere utbetalinger har vært i henhold til økonomiregelverket, svarer Bjerke.

Han påpeker at POD tidligere ga NNPF støtte til tiltak de anså som kompetansehevende, men at de stanset støtten fra og med 2019, og har ikke gjort utbetalinger siden.

Venstre: – De følger ikke forskningen

Stortingsrepresentant Ola Elvestuen i Venstre er positiv til granskningen, og kritisk til NNPF.

– Det er bra at støtten er avsluttet, for det er klart at NNPF har en helt tydelig agenda på et politisk kontroversielt område. Det er helt greit at polititjenestemenn er medlemmer, men Politidirektoratet skal ikke sette rammene eller påvirke samfunnsdebatten på den måten.

– Og så er det selvsagt riktig at de tar en gjennomgang for å se om dette var innenfor regelverket. Det er vi alle tjent med, legger han til.

Han mener NNPF er utdatert på forskningen.

– De har en egen agenda og har i liten grad lyttet til faglige råd når det gjelder diskusjonen om hvorvidt straff virker. Der mener vi i Venstre at de ikke følger de faglige rådene og den forskningen som foreligger på avkriminalisering.

Les også: Raser mot elbil-forslag: - Useriøst og virkelighetsfjernt av MDG

Generalsekretær i NNPF, Kristine Olsen Moss, gir et kort svar til Elvestuen.

– Vi har som en rekke andre politiforeninger tidligere søkt og fått støtte fra Politidirektoratet til å arrangere en utdanningskonferanse av høy kvalitet innen forebygging og organisert kriminalitet. Politiet har ikke støttet foreningen med driftsmidler. Helsedirektoratet støtter oss med driftsmidler, på lik linje med foreningene som arbeider for legalisering av narkotika.