Gå til sidens hovedinnhold

Politidirektoratet kritiseres i ny rapport

Både Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet får hard kritikk i en evalueringsrapport som offentliggjøres fredag.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) evaluert Politidirektoratet (POD).

I evalueringen har Difi kommet fram til at Politidirektoratet ikke har innfridd forventningene, og fungerer ikke godt nok sett opp mot intensjonene ved opprettelsen. Difi har identifisert og gitt anbefalinger til en rekke forbedringsområder.

– Difis evaluering peker på en rekke forbedringsområder for Politidirektoratet. 22. juli-kommisjonens rapport kritiserte forebyggings- og beredskapsområdet i Politidirektoratet, og vår vurdering er at kritikken også er dekkende for størstedelen av direktoratets oppgaver og ansvarsområder, sier Hans Christian Holte, direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), i en pressemelding.

En sterk faglig rolle
Evalueringen viser at det er viktig at Politidirektoratet utvikler seg til å bli et reelt utviklings-, ledelses- og samordningsorgan for norsk politi. Politidirektoratet må ha kompetanse og ressurser til å utvikle en faglig rolle og et godt kunnskapsgrunnlag.

En sterk faglig rolle er et viktig utgangspunkt for politikkutforming i Justis- og beredskapsdepartementet, for strategiske veivalg i forbindelse med Politidirektoratets styring av etaten, og mulighetene til å gi innspill i den offentlige debatten.

- Tillitsforholdet mellom Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet har ikke alltid vært godt nok. Det er viktig at de sammen blir enige om hvordan direktoratsrollen skal utøves, og at både allerede igangsatte og nye tillitsbyggende tiltak gjennomføres. Ledelse og lederskap på alle nivåer må prioriteres og videreutvikles, sier Holte.

Utviklings- og forbedringspunkter
Han trekker også fram IKT som et annet problemområde.

- Styring av IKT-utvikling i moderne forvaltningsorganer er krevende. Derfor må Politidirektoratet bygge opp tilstrekkelig IKT-kompetanse i linjen. Fagsiden må ta ansvar og tenke IKT i et utviklingsperspektiv for at direktoratet skal lykkes med å gjennomføre forbedringer, sier Holte.

Justis- og beredskapsdepartementet har iverksatt en rekke tiltak som ledd i oppfølgingen av 22. juli-kommisjonens rapport. For det videre arbeidet har Difi identifisert følgende sentrale utviklings- og forbedringspunkter:

* PODs rammebetingelser bør revurderes

* Ledelse og lederskap på alle nivåer må prioriteres og videreutvikles for å bygge tillit

* PODs faglige rolle må styrkes

* IKT må ses i et helhetlig utviklingsperspektiv

* POD må utvikle sin organisasjon for å få mer samarbeid og bryte ned «siloer»

Reklame

Her får du tak i valpekalenderen 2021