Politiet sender ut en pressemelding som advarer nordmenn mot svindel fra SMS-er som utgir seg for å være namsmannen.

– Det kommer stadig nye forsøk på svindel via SMS. Siste eksempel er en SMS som gir seg ut for å komme fra namsmannen. Ikke trykk på lenken dersom du mottar en slik melding, skriver de.

I SMS-en vises det til et brev som skal være sendt ut, hvor det etterspørres informasjon i en utleggssak. SMS-en er en påminnelse og inneholder en lenke hvor man oppfordres til å sjekke eller oppdatere saken.

Politiet legger ettertrykkelig vekt på at man ikke skal trykke på lenken.

– Dersom du mottar en slik melding – ikke trykk på lenken. namsmannen sender ikke ut SMS på denne måten, dette er et forsøk på såkalt smishing eller svindel via SMS.

De legger også ved en rekke tips til folk som har trykket på lenken allerede:

  • Endre passord på alle tjenester og nettsider som du har besøkt med mobilen umiddelbart.
  • Tilbakestill telefonen til fabrikkinnstillinger. Nettsiden lenken leder til, kan ha installert skadevare på telefonen din.
  • Dersom du gjenoppretter telefonen fra en sikkerhetskopi, må du sørge for at sikkerhetskopien er fra før du besøkte nettsiden.