Stella Mwangi (31) ble frifunnet for forulemping av politiet og for å ha drukket etter trafikkhendelse i Oslo tingrett.

Nå anker politiet dommen. Dermed havner saken i Borgarting lagmannsrett.

– Jeg har sendt saken videre til statsadvokaten som har sendt inn en ankeerklæring til lagmannsretten. Vi har ikke gitt noen nærmere begrunnelse ennå, sier politiadvokat Marita Hagen til Nettavisen.

Hun forteller at statsadvokaten senere vil videresende begrunnelsen til lagmannsretten.

Kritisk til politiet

Nettavisen har vært i kontakt med Stella Mwangi, men hun ønsker ikke å kommentere saken.

Hennes forsvarer synes ikke noe politiets avgjørelse:

– Det var ukjent for meg, og jeg er kritisk til at påtalemyndigheten velger å informere pressen før de informerer Stella Mwangi. Vi mener Oslo tingretts dom var velfundert og ga et riktig resultat, og det er leit at Stella ikke får lagt saken bak seg, skriver Mwangis forsvarer, Silje Elisabeth Steenvaag i en tekstmelding til Nettavisen.

Trodde ikke helt på artistens forklaring

Artisten var tiltalt for promillekjøring, for å ha forvoldt skade på en eller flere biler i trafikken og for å ha forulempet offentlig tjenestemann, men ble altså frikjent på alle punktene i tingretten.

Ifølge tiltalen skulle den angivelige fyllekjøringen ha skjedd fredag 29. september klokken 13.25. I dommen heter det blant annet:

«En klinisk undersøkelse av tiltalte utført kl. 15.59 konkluderte med at hun var «tydelig påvirket» og luktet av alkohol. Analyseresultatet av blodprøve tatt kl. 16.23 viste promille på 2,22 og THC (virkestoffet i cannabis, redn. anm.) i blodet svarende til noe over straffbarhetsgrensen på 0,2 promille.»

Selv om Mwangi ble frifunnet trodde ikke to av dommerne helt på artistens forklaring.

«Dommerflm. (dommerfullmektig, red.anm.) Slørdahl Hjort og meddommer XX finner tiltaltes forklaring noe påfallende. Det har formodningen mot seg at noen som straks skal møte sine venninner for å «vorse» og som skal dra ut på konsert i 20-tiden, inntar en halv flaske whisky på et personaltoalett i en neglesalong for kosens skyld og for å «komme tilbake til sin gode stemning.

(...). De tidspunktene som tiltalte har opplyst i sin forklaring, passer videre ikke inn i det samlede hendelsesforløpet.»

Strengt beviskrav

Selv om to av de tre dommerne ikke trodde på Mwangis forklaring valgte de å frifinne henne. I dommen står det:

«Når dommerflm. Slørdahl Hjort og meddommer XX til tross for ovennevnte har endt opp med å frifinne tiltalte, er det fordi det gjelder et strengt beviskrav i straffesaker. Det er overveiende sannsynlig at tiltalte har kjørt i beruset tilstand, men det kan ikke utelukkes at hendelsesforløpet var slik tiltalte har forklart.»

For posten om forulemping av politibetjenter var det også uenighet mellom dommerne. Men de to meddommerne ga sin avgjørelse i favør av Mwangi. I dommen heter det:

«Rettens flertall er altså av den oppfatning at tiltalte ikke har ment å komme med en konstaterende, negativ karakteristikk av noen. Flertallet mener at det ikke er skjedd forulemping av offentlig tjenestemann ved skjellsord.»

Her kan du tipse Nettavisens journalist på E-post, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.