Gå til sidens hovedinnhold

Politiet beklager på det sterkeste etter tabbe i voldtektssak

Babacar Sarr frikjent:

- Det er svært beklagelig og vanskelig å forstå hvordan en slik feil kan ha skjedd hos politiet i en så alvorlig straffesak, sier bistandsadvokaten til den fornærmede kvinnen.

I begynnelsen av februar meldte Nettavisen nyheten om at det var tatt en ny tiltale for voldtekt mot tidligere Molde-spiller Babacar Sarr.

Det ble påstått at voldtekten skulle ha skjedd natt til 25. november 2018.

Sarr har hele tiden nektet straffskyld.

Onsdag kom nyheten om at politiet trekker voldtektstiltalen på grunn av en tabbe. Sarr er dermed å anse som frikjent juridisk sett.

Årsaken til at tiltalen ble trukket er at politiet ikke har underrettet Sarr om at etterforskningen av saken ble gjenopptatt etter å ha vært henlagt.

- Beklager på det sterkeste

- Det er svært beklagelig og vanskelig å forstå hvordan en slik feil kan ha skjedd hos politiet i en så alvorlig straffesak, skriver den fornærmede kvinnens bistandsadvokat Erle Aas Bjørnstad i en mail til Nettavisen.

- Til tross for sakens utfall opplever fornærmede at politiet har trodd på henne. Dette har vært en ord mot ord-sak. Fornærmedes forklaring ble lagt til grunn av statsadvokaten da tiltale ble tatt ut. At tiltalen nå må trekkes på bakgrunn av en formaliafeil hos politiet, endrer ikke fornærmedes opplevelse av å bli trodd. Utover dette ønsker ikke fornærmede å kommentere saken nærmere.

Les også: Ole Gunnar Solskjær om voldtektstiltalt Molde-spiller: - Vi har valgt å stole på spilleren

«Politiet beklager det inntrufne på det sterkeste (...)», skriver politiet blant annet i et såkalt påtegningsark, som er sendt til partene i saken.

KOMMENTAR: - Intet mindre enn en skandale

Statsadvokat Ingrid Vormeland Salte retter en krass pekefinger:

«Politiet bes om å gjennomgå sine rutiner for å sikre at ordre fra overordnet påtalemyndighet følges opp innen lovpålagte frister.

Ovennevnte beklages på det sterkeste overfor alle involverte parter.»

Les også: Solskjær brukte voldtektssiktet spiller som kaptein

Det er politiadvokat Iselinn Beck Håvarstein som har undertegnet påtegningen til politiet, men hun henviser til statsadvokat Ingrid Vormeland Salte for kommentarer.

Statsadvokaten skriver i en mail til Nettavisen at det vil komme en pressemelding i løpet av dagen.

Like over klokken 12.30 ble pressemeldingen sendt ut, der heter det blant annet:

«Idet Sarr har vært pågrepet i forbindelse med saken, anses han å ha vært siktet. Når en person har vært siktet, er fristen for omgjøring av henleggelse og underretning om dette, 3 måneder fra mottagelsen av klagen (...). Fristen på 3 måneder for omgiøring av henleggelse er absolutt.

(...). Tiltalen må derfor trekkes, og det anmeldte forholdet er å anse som henlagt på grunn av bevisets stilling (...)».

Forsvarer: - Eneste riktige

Den tidligere Molde-spilleren er ikke uventet fornøyd med avgjørelsen.

- Han er lettet, men mener det var det eneste riktige, fordi han ikke har voldtatt noen, heller ikke denne kvinnen, skriver Sarrs forsvarer Mette Yvonne Larsen i en mail til Nettavisen.

Les også: «Christine» er offer i voldtektssaken med tidligere Molde-spiller: - Reagerer på Solskjær-uttalelser før rettssaken

Slik forklarer politiet selv hvordan tabben kunne skje:

- Bakgrunnen for den manglende underretningen er at saken har vært overført mellom ulike avdelinger i politiet og i forbindelse med en slik overføring har kommunikasjonen internt i politiet ikke vært tydelig nok på ansvarsfordelingen, skriver politiinspektør Tina Helleland i en mail til Nettavisen.

- Politiet er enig med statsadvokaten i at det er svært beklagelig at tiltalen må trekkes på grunn av manglende underretning innen gitte frist. Politiet har vært i kontakt med både bistandsadvokat og fornærmede og beklaget saken. Det er også tilbudt et oppklarende møte mellom politi og fornærmede.

Helleland forteller også at politiet skal gjennomgå rutinene for at slike hendelser ikke skal skje igjen, men svarer ikke konkret på hvilke nye tiltak som kan bli aktuelt å iverksette.

Sarr befinner seg for tiden i Saudi-Arabia, som ikke har utleveringsavtale med Norge, og er og er tiltalt i en annen voldtektssak, noe politiet mener skal ha skjedd i Molde i mai 2017.

Sarr har hele tiden nektet straffskyld.

Den tidligere Molde-spilleren ble frikjent for straff i rettssaken i Romsdal tingrett høsten 2018, men likevel dømt til å betale erstatning på 150.000 kroner fordi retten mente det var mer sannsynlig at han hadde begått voldtekt enn at han ikke hadde det.

Ankesaken har vært utsatt tre ganger fordi Sarr ikke har møtt. Det blir ikke satt ny dato før han er tilbake i Norge.

Les også: Elden: - Norge kan ikke sende kommandosoldater til Saudi-Arabia for å hente Babacar Sarr

- Sarr sine rettigheter oversett

Det var Larsen som gjorde politiet oppmerksom på den mulige formaliafeilen som førte til at hennes klient er å anse som frikjent i voldtektssaken fra Oslo. Hun ble gjort oppmerksom på tiltalen gjennom media.

- Jeg har ikke fått tilgang til noen av dokumentene overhodet og heller ikke noen tiltale eller kopi av etterforskningsdokumenter som ledet til tiltalen. Jeg bare konstaterer at den fornærmede kvinnen ikke ble trodd da saken ble henlagt i fjor vår.

- Hva mener du om politiets håndtering av saken?

- Jeg er veldig fornøyd med statsadvokatens ryddige varsling og håndtering, men jeg er overrasket over at underordnet og erfaren påtalemyndighet kan gjøre en slik feil. Det er litt spesielt siden jeg hadde betydelig kontakt med politiet i saken, på mail, og på telefon, under hele den opprinnelige etterforskningen, skriver Larsen.

- Generelt tror jeg det kan handle om at Sarr sine rettigheter har blitt oversett fordi han er betydelig forhåndsdømt i en sak hvor han faktisk er frifunnet. Men alle kan gjøre feil i en travel hverdag så jeg vil ikke henge ut noen. Jeg har alltid hatt et godt forhold til de som har hatt hånd om saken.

Usikkert med Norge-retur

- Hva mener du om at det var deg som forsvarer som måtte gripe inn i forbindelse med formaliafeilen som ble gjort?

- Det skal jo ikke være slik, men det viser vel betydningen av at siktede bistås av forsvarere på ethvert trinn av saken. Og at man er «på ballen».

- Hvordan forklarer din klient at han kom i en situasjon der han ble anklaget for voldtekt, når han hele tiden har nektet straffskyld?

- En slik situasjon kan alle havne i. At man anklages for noe man ikke har gjort.

Det er uklart om, eller når, Sarr kommer tilbake til Norge. Han ønsket ikke å si noe om dette da Nettavisen var i direkte kontakt med ham i midten av februar.

Han er fortsatt etterlyst internasjonalt med pågripelsesbegjæring. Etterlysningen gjelder nå den voldtektssaken hvor han fortsatt er tiltalt. Det har så langt vært en omstendelig prosess med å få Sarr tilbake til Norge.

Sarr har inntil nylig spilt for toppklubben Damac i Saudi-Arabia, men 14. januar i år meldte klubben på sin offisielle Twitter-konto at de har terminert kontrakten hans, som opprinnelig hadde varighet til juni i år.

Larsen svarer ikke konkret på spørsmål om hennes klient tenker å returnere til ankesaken.

- Den saken er ikke berammet så vidt jeg vet.

Kommentarer til denne saken